Polska droga w kierunku zeroemisyjności. Wsparcie nisko- i zeroemisyjnych inicjatyw

mat. pras.
mat. pras.

Jednym z głównych celów, jaki UE postawiła przed krajami członkowskimi, jest osiągniecie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Jak nasz kraj poradzi sobie z tym zadaniem? – na to pytanie odpowiedzi poszukiwali uczestnicy jednej z debat Kongresu 590.

Wśród poruszanych podczas debaty tematów znalazł się też sposób, w jaki PGNiG zamierza włączyć się w osiągnięcie celów klimatycznych. 

– Droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez państwa unijne jest długa, a dla Polski jeszcze dłuższa niż dla innych krajów z powodu wyższego niż gdzie indziej uzależnienia naszej energetyki od węgla – stwierdził Paweł Majewski, prezes PGNiG SA. 

– Firma, którą reprezentuję, ma do odegrania szczególną rolę w transformacji naszej gospodarki, a zwłaszcza energetyki, w kierunku zeroemisyjności – dodał. – Odgrywamy istotną rolę na polskim rynku gazu. Tym niemniej planujemy inwestycje w odnawialne źródła energii: farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, które w ciągu 5–6 lat powinny osiągnąć około 900 MW zainstalowanej mocy. Jednak szczególne wyzwania stoją przed naszym ciepłownictwem. Prowadzimy konsekwentny proces konwersji tego sektora z zasilanego głównie węglem – na opierający się na gazie, co znacząco obniży jego emisyjność. Dalszą poprawę jakości powietrza osiągniemy, gdy do produkcji ciepła zaczniemy wykorzystywać mieszaninę gazu ziemnego i wodoru – powiedział prezes PGNiG.

Paweł Majewski przypomniał również, że na inwestycje w transformację z węglowej do zielonej gospodarki, zatwierdzona przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. przewiduje wydatkowanie łącznie około 400 mld euro, czyli ponad 1,5 biliona złotych. Są na ten cel przewidziane także środki finansowe z funduszy unijnych, w tym także z ostatnio wysłanego przez rząd do Komisji Europejskiej Krajowego Planu Odbudowy. Liczymy, że część tych środków uda się zaangażować w przedsięwzięcia realizowane przez PGNiG, a także przez inne duże spółki sektora energetycznego. Wszystkie one czekają na odpowiednie zachęty ze strony państwa, także finansowe, dla pobudzenia przez nie inwestycji i przeprowadzania rozmaitych działań na rzecz zeroemisyjności – dodał Majewski.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, przypomniała, że także w budżecie UE na lata 2021–2027, który zorientowany jest przede wszystkim na odbudowę gospodarek krajów unijnych, przewidziana jest pula środków na cele wynikające z transformacji gospodarczej w kierunku Zielonego Ładu. – Fundusze unijne wspomogą finansowanie krajowe inwestycji prowadzących do neutralności klimatycznej. Około 37 proc. środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy musi być skierowane na działania związane z klimatem. Także co najmniej 30 proc.  funduszy Polityki Spójności na lata 2021-2027 będzie przeznaczone na niezbędne wydatki z zakresu zielonej gospodarki – dodała minister