Polska marka to jakość. Patriotyzm gospodarczy łączy konsumentów i przedsiębiorców

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainaugurowano kampanię informacyjną „Produkt Polski”. Akcja dotyczy promocji polskiej żywności i będzie prowadzona między innymi przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

 Polska żywność to jest najlepszy wybór, jaki może się trafić polskim konsumentom – mówił szef resortu rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, na specjalnie zwołanej w tej sprawie konferencji prasowej.
Znak „Produkt polski” umożliwia konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców. Zgodnie z treścią zmienionej ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych produkty opatrzone tą informacją muszą być wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii) w ilości do 25 proc. masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.
Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”, jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla (w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz) odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „Produkt polski”, muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:
1. ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”;
3. inne niż wskazane wyżej...
[pozostało do przeczytania 26% tekstu]
Dostęp do artykułów: