III Ogólnopolska Sztafeta Młodzieżowa  Szlakiem Żołnierzy Wyklętych

W 2019 roku w dniach 14-15  września Związek Stowarzyszeń ,,Sztafeta Pokoleń " wraz z władzami gmin Wydminy oraz  Świętajno  organizują już po raz trzeci Młodzieżową Sztafetę Szlakiem Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy.. Projekt ten uzyskał akceptację Ministra Obrony Narodowej  oraz Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskie i j jest przez  te podmioty finansowany. Połączenie biegania z edukacją  historyczną wydaje się być najlepszą lekcją poznawania najnowszej historii naszej Ojczyzny. Pomimo  dużych zmian w upowszechnianiu walk podziemia niepodległościowego należy podejmować działania mające na celu przywracania do zbiorowej pamięci etosu Żołnierzy Wyklętych. Należy również przypominać młodzieży , co nie miało miejsca w ostatnich latach, że na Polskę w 1939 roku napadło dwóch agresorów, a nie jeden.. Jest to szczególnie ważne w roku 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  Trasa  sztafety biegnie od miejsca pierwszego pochówku poległych żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskoweo, poprzez miejsce największej bitwy podziemia niepodległościowego na Warmii i Mazurachi  obok Panteonu Zolnierzy Wyklętych. Meta przewidywana jest w Wydminach gdzie został w 2014 roku odsłonięty pomnik Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych.  W 2019 roku swój udział w sztafecie potwierdziły już szkoły polskie z Litwy I Białorusi ( łącznie ok. 180 osób ) Będzie więc  również okazja do nawiązania kontaktów  pomiędzy uczniami z Polski a młodzieżą polonijną. W 2019 roku łączna liczba uczestników wynosić . będzie ok. 400 osób, Wszystkie ekipy zostaną zakwaterowane w jednym miejscu w COS Giżycko., Młodzież z Litwy i Białorusi przyjeżdża już 13 września i dla niej dodatkowo przygotowany jest ciekawy program zwiedzania Mazur.
Patronat Honorowy nad III Ogólnopolską Sztafetą Szlakiem Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych Gajrowskie – Wydminy objął Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki a patronat medialny obok „Gazety Polskiej”. TVP 3 Olsztyn oraz kwartalnik „Wyklęci”. Warto zaznaczyć, że TVP S.A. wyjątkowo  udzieliła organizatorom licencji na powielenie  i przekazanie uczestnikom sztafety filmu „Podwójnie Wyklęty” w reż. Ewy Szakalickiej. Film ten został trzykrotnie nagrodzony  podczas IX Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni,  Wyklęci w Gdyni w 2017 roku.
 
Związek Stowarzyszeń " Sztafeta Pokoleń"
Osoby do kontaktu
Mariusz Eożenko tel.518 544 910  e-mail mariusz.rozenko@interia.pl
Bogdan Skiba  tel. 502 241 928 e-mail  bskiba@op.pl


RAMOWY PROGRAM

Gajrowskie  -  Wydminy

Projekt finansowany przez Ministra Obrony Narodowej  i Prezydium Senatu RP

Informacja ogólna

16 lutego 1946 roku pod Gajrowskimi w gminie Wydminy powiat Giżycko  została stoczona największa bitwa  podziemia niepodległościowego na terenie Warmii i Mazur. Podczas postoju na kwaterach ok. 130 żołnierzy 3. Brygady Wileńskiej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego zostało zaatakowanych przez półtoratysięczny oddział NKWD, KBW i UB. Jak podają źródła historyczne w bitwie zginęło od 16 do 22 partyzantów. Partyzanci nie mieli możliwości pogrzebać swoich zabitych kolegów, ani zabrać ze sobą Ich ciał. Kilka dni po bitwie pochówku dziewięciu ciał dokonali mieszkańcy Gajrowskich. W 2014 roku  przeprowadzono ekshumacje dziewięciu pogrzebanych żołnierzy NZW i rozpoczęto prace identyfikacyjne. Do chwili obecnej zidentyfikowano  por. Jana Boguszewskiego ps. „Bitny”. Ekshumowani żołnierze zostali pochowani na cmentarzu w Orłowie. Władze gminy Wydminy podjęły decyzję o budowie Panteonu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych. Odsłonięcie Panteonu w Orłowie  wybudowanego przy wsparciu finansowym ze strony Ministerstwa Kultury , Sztuki i Dziedzictwa Narodowego nastąpiło
10 listopada 2017  roku.

Cele
 • upamiętnienie 80; rocznicy agresji ZSRR na Polskę
 • upowszechnianie wśród młodzieży etosu Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych
 • zapoznanie się z najnowszą historią Polski
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • nawiązanie kontaktów z młodzieżą ze szkół polskich na Litwie i Białorusi
Uczestnicy sztafety
 • młodzież szkół mundurowych, organizacji proobronnych, uczniowie gimnazjum i liceów
 • młodzież ze szkół polskich na Liwie i Białorusi
W skład każdej sztafety winno wchodzić  max. 17 osób. Za udział każdej osoby płci żeńskiej  zespól uzyskuje 30 sek. bonifikaty. W 2019 roku planuje się udział max. 17 sztafet

Termin

- 14 września 2019 (sobota )

Imprezy towarzyszące jak: spotkania z potomkami żołnierzy poległych w Bitwie po Gajrowskimi, przedstawicielami Narodowych Sił Zbrojnych, piknik Historyczny, wieczór autorski  Michała Ostapiuka - autor najnowszej książki o III Brygadzie  Wileńskiej  NZW p.t. "Komendant Bury", koncert piosenki patriotycznej  - zespół Wydminersi Świętojacy

-  15 września 2019 ( niedziela ) godz. 09:00

Msza Św. w kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela  w Wydminach, złożenie wieńców w Panteonie Niezłomnych Żołnierzy Wyklętych  w Orłowie

Sztafeta

start -  miejsce pierwszego pochówku żołnierzy – Jelonek Gmina Świętajno
meta -  Skwer Żołnierzy Wyklętych – Wydminy
dystans - 24,5 km podzielonych na 17 odcinków . Istnieje możliwość przedłużenia max. dwóch odcinków do odległości ok. 2,8  km po uzgodnieniu z organizatorem

Informacje organizatora
 • zachęcamy delegacje szkół do przyjazdu ze sztandarami szkolnymi
 • wszyscy uczestnicy sztafety otrzymują  okolicznościową publikacje oraz  medale i koszulki
 • każdy zespól otrzymuje puchar
 • organizator nie zapewnia transportu do Wydmin dla poszczególnych zespołów
 • istnieje możliwość uczestniczenia w uroczystościach wyłącznie w dniu 15 września
 • zespoły przyjeżdżające w dniu 14 września mają  zapewnione kolację, śniadanie oraz nocleg dla 20 osób każdego zespołu ( zawodnicy, opiekunowie i kierowcy ) a dla zespołów przyjeżdżających w dniu 14 września przed godz,16:30 istnieje możliwość zapewnienia posiłku regeneracyjnego
 • nie przewiduje się pobierania opłat startowych
 • zachęcamy poszczególne ekipy do przyjazdu z instrumentami muzycznymi i prezentacji swoich możliwości podczas wieczoru integracyjnego
 • po zakończeniu sztafety  przewidywany jest wspólny posiłek z wojskowej kuchni polowej
 • szczegółowy program oraz regulamin sztafety zostanie przesłany po akceptacji zgłoszenia