Nie wszystkim odpowiada to, że Polska zaczyna się promować. Wizerunek naszego kraju

O kulisach funkcjonowania Polskiej Fundacji Narodowej, problemach, jakie napotyka w swojej działalności, i o wyjątkowej misji kreowania wizerunku Polski za granicą opowiada prezes PFN Filip Rdesiński. Rozmawia Jakub A. Maciejewski

Jak Polska Fundacja Narodowa zamierza bronić polskiego wizerunku za granicą?
Przede wszystkim powinniśmy zmienić sposób myślenia z defensywnego na ofensywny. To oznacza w pierwszej kolejności stworzenie spójnej narracji i jej szeroką promocję. Użycie nowoczesnych kanałów komunikacji. Wszystko po to, aby dotarła ona do jak najszerszego grona odbiorców i zakorzeniła się w ich sposobie myślenia o Polsce. To jest
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: