Jak odnowić swoje otoczenie? To proste! Pożyczki unijne rewitalizują polskie miasta

Rewitalizacja miast może być łatwiejsza dzięki funduszom europejskim z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014–2020. Udzielane w pięciu województwach pożyczki rewitalizacyjne pozwolą odnowić i przywrócić do życia stare budynki i zdegradowane obszary. Dzięki środkom unijnym w tych lokalizacjach powstać mogą ośrodki edukacyjne, rekreacyjne i wiele innych obiektów sprzyjających lokalnej społeczności.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt, dzięki któremu przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego czy wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą otrzymać preferencyjną pożyczkę rewitalizacyjną w 5 regionach Polski. Łącznie na inwestycje służące rewitalizacji miast w województwie wielkopolskim, mazowieckim, pomorskim, śląskim i małopolskim, przeznaczono około 618 mln zł, z czego najwięcej jest w województwie śląskim – 193 mln zł.  

Z BGK odnowisz Śląsk
Na terenie województwa śląskiego dzięki Pożyczce rewitalizacyjnej przywrócisz do życia zdegradowane gospodarczo i środowiskowo obszary, nadając im nowe funkcje. Środki mogą być przeznaczone na kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w galeriach, teatrach, salach koncertowych, kinach, centrach konferencyjnych, kawiarniach, księgarniach, bibliotekach multimedialnych. Ponadto w odnowionych obiektach można stworzyć warunki dla działalności komercyjnej, takiej jak np. powierzchnie biurowe czy punkty handlowo-usługowe. Finansowanie obejmuje także odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów. Inwestując w rewitalizację swojego otoczenia przyczyniasz się do aktywizacji społecznej i gospodarczej. Pożyczki rewitalizacyjnej w województwie śląskim udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.
Więcej na www.bgk.pl (zakładka: Fundusze i programy/Pożyczka rewitalizacyjna)

Zmodernizuj pomorskie metropolie
Pożyczka w woj. pomorskim przeznaczona jest na przedsięwzięcia na zdegradowanych obszarach objętych Programem...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: