Nie chcieli oddać odpraw. Zwykłym Polakom nakazywali to w wyrokach. Nieprawdopodobna hipokryzja sędziów Sądu Najwyższego

Pod koniec października gruchnęła wiadomość o decyzji, jaką podjął Sąd Najwyższy. Jego 22 sędziów odesłanych w lipcu i wrześniu w stan spoczynku nie będzie zwracać odpraw, które pobrali w związku z przejściem na emeryturę sędziowską. To pokazuje, że sędziowie SN czują się jak nadzwyczajna kasta, bo wcześniej sami swoimi orzeczeniami nakazywali szarym Kowalskim zwroty odpraw. Jeden z takich wyroków wydał sędzia Józef Iwulski.


O tym, że sędziowie SN, którzy przeszli w stan spoczynku na mocy znowelizowanej przez rządzących ustawy o SN, nie zamierzali zwracać odpraw, dowiedzieliśmy się pod koniec października. Nie chodzi o drobne pieniądze, bo odprawy dla 22 sędziów przekraczały kwotę 3,2 mln złotych. Sumę odpraw dla każdego z sędziów przechodzących w stan spoczynku stanowiła równowartość ich 6-miesięcznego wynagrodzenia. W wypadku 20 sędziów była to suma bliska 144,5 tys. zł na osobę. Jeszcze więcej dostał jako prezes Izby SN sędzia Józef Iwulski, bo 169 tys. zł. Podobną kwotę przyznano prezesowi Stanisławowi Zabłockiemu.
Jak tłumaczył wówczas rzecznik SN Michał Laskowski, przed sędziami wracającymi do orzekania stanął problem prawny. „Nie można się zrzec pewnej części wynagrodzenia ani przekazać jej na cel publiczny. Nie bardzo można to też zwrócić” – wyjaśniał Laskowski.
W piątek, tuż przed wyborami samorządowymi, Trybunał Sprawiedliwości UE zarządził zabezpieczenie w sprawie niektórych zapisów nowelizacji ustawy o SN do czasu wydania orzeczenia. W związku z decyzją Trybunału Sprawiedliwości UE o zastosowaniu środków tymczasowych przywrócono usuniętych sędziów SN do pracy na warunkach obowiązujących przed wejściem w życie nowej ustawy o SN.
Według projektu nowelizacji ustawy o SN, który trafił do Sejmu, sędziowie, którzy wzięli odprawy a zostali przywróceni do orzekania po decyzji TSUE, będą musieli zwrócić wypłacone im pieniądze. To umożliwi odzyskanie publicznych pieniędzy, ale niestety nie wpłynie na kastową...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: