Cykl edukacyjny „Finanse na co dzień”

fot. Fotolia
W jutrzejszej „Gazecie Polskiej Codziennie” prezentujemy 30. odcinek cyklu „Finanse na co dzień”, dotyczący oferty PKO Banku Polskiego dla klientów indywidualnych. Materiał o szerokim walorze edukacyjnym został przygotowany przez redakcję we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

W najbliższym numerze „Gazety Polskiej Codziennie” odpowiadamy na pytanie, czym jest start-up i jakie działania należy podjąć, by start-up nie kojarzył się z działaniem w warunkach skrajnej niepewności. Opisujemy, jaką rolę na starcie firmy mogą pełnić inkubatory i jaka jest ich funkcja, a także skąd zdobyć fundusze na rozpoczęcie i rozwój działalności.


Informujemy, że banki, prócz bezpośredniego finansowania poprzez kredyty i pożyczki, wspierają innowacyjne start-upy swoimi produktami, którymi warto się zainteresować.

Szczegóły oferty już w piątkowym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie” w artykule pt. „Wystartuj!”.

Start-upy w statystyce
Według ustaleń Fundacji Start-up Poland i analizy „Polskie start-upy. Raport 2015” baza polskich start-upów liczy blisko 2,5 tys. podmiotów. Co drugi właściciel uważa, że jego produkty są nowością na skalę globalną, a co czwarty przyznaje, że to imitacja, czyli przeniesienie sprawdzonego pomysłu na nasz grunt.
Na pytanie o obszar działalności badani najczęściej wskazują produkcję oprogramowania sprzedawaną w modelu SaaS w branżach aplikacji mobilnych, handlu elektronicznego oraz usług internetowych. Z raportu wynika ponadto, że dwa razy więcej start-upów prowadzi sprzedaż dla firm (B2B) niż detaliczną (B2C).
Niemal co trzeci badany osiągnął roczny wzrost przychodów rzędu ponad 50 proc., a co piaty – ponad 100 proc. Zapewne dlatego połowa z nich spodziewa się, że w ciągu dwóch lat wartość ich firmy wzrośnie co najmniej pięciokrotnie. Start-upy, które deklarują̨ roczny wzrost przychodów przekraczający 50 proc., są̨ skoncentrowane na obsłudze firm średnich, dużych i korporacji. Dwukrotnie częściej niż̇ pozostałe operują̨ na rynku usług mobilnych i big data.
Przedsiębiorstwa typu start-up najczęściej działają w dużych miastach. Ponad połowa respondentów funkcjonuje w jednym z trzech miast: Warszawa, Kraków lub Poznań. Popularne lokalizacje to także Wrocław i Trójmiasto, a w dalszej kolejności Łódź́ i Katowice. W 60 proc. przypadków wśród założycieli jest osoba doświadczona w zakładaniu i prowadzeniu start-upu.
 
Partnerem wydania cyklu „Finanse na co dzień” jest PKO Bank Polski. Patronem medialnym cyklu jest niezalezna.pl oraz „Gazeta Polska"