Zadbaj od swój wizerunek z ASP Media Solutions

ASP Media Solutions to firma zajmująca się doradztwem w zakresie public relations i public affairs. Pracują u nas eksperci, którzy od lat wspierają zarządy największych polskich i międzynarodowych koncernów w podejmowaniu strategicznych decyzji.
 
Odniesienie sukcesu przez klienta w politycznie regulowanym świecie nie jest możliwe bez zbudowania odpowiedniej koalicji. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zbudować wokół konkretnej sprawy grupę wsparcia, skupiającą stowarzyszenia gospodarcze, organizacje branżowe czy też renomowane think tanki. Takie właśnie podmioty są najlepszymi adwokatami spraw naszych klientów.

Długofalowe kampanie
PR rozumiemy jako kształtowanie stosunków publicznie operującego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec funkcjonowania danej osoby lub firmy. Takie działania nigdy nie powinny być prowadzone ad hoc, lecz jedynie w formie długofalowej kampanii.

Kontakty z mediami
Utrzymywanie kontaktów z dziennikarzami to jeden z elementów naszej działalności. Nasze relacje z nimi opierają się na wzajemnym budowanym przez lata zaufaniu. Wiemy, jak uczynić działalność naszych klientów atrakcyjną z punktu widzenia mediów

Doradztwo strategiczne
Doradztwo strategiczne rozumiemy jako przedstawianie klientom najlepszych rozwiązań przy poruszaniu się w skomplikowanym świecie politycznych i gospodarczych interesów. Pomagamy w przygotowaniu czytelnej i rzetelnej komunikacji z interesariuszami. Identyfikujemy mechanizmy decyzyjne, procesy regulacyjne i trendy rynkowe, aby firmy z nami współpracujące mogły z sukcesem rozwijać swój biznes. Przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania, które są odpowiedzią na polityczne, gospodarcze i medialne wyzwania.

Szkolenia medialne
Zrealizowaliśmy już dziesiątki szkoleń przygotowujących prezesów największych giełdowych spółek do odpowiedniego zachowania w kontaktach z mediami. Uczymy występów przed kamerą, wyjaśniamy tajniki mowy ciała, tłumaczymy zawiłości prawa prasowego. Dzięki temu nasi klienci uzyskują poczucie bezpieczeństwa przed kamerą i swobodę wypowiedzi przed mikrofonem. Elementem szkolenia jest także przygotowanie do wystąpień publicznych, wygłaszania odczytów czy przedstawiania prezentacji.

Korporacyjny PR
Dobrze zaplanowana strategia budowania wizerunku firmy jest długofalową inwestycją, która zawsze przynosi efekty. Prowadzenie tego rodzaju działań jest przejawem siły oraz wiarygodności przedsiębiorstwa. Pozwala także na wzmacnianie przewagi konkurencyjnej, budowanie zaufania pracowników, inwestorów i klientów. ASP Media Solutions przygotowuje kompleksowe strategie komunikacyjne, które uwzględniają budowanie właściwych relacji z mediami, stowarzyszeniami branżowymi, liderami opinii oraz innymi interesariuszami.
 
Zapraszamy do współpracy:
 
www.aspmedia.pl
biuro@aspmedia.pl