PGZ wdraża najnowocześniejsze technologie. Polska zbrojeniówka buduje sieć strategicznych porozumień

PGZ wdraża najnowocześniejsze technologie
Foto: 
PGZ S.A.
Polska Grupa Zbrojeniowa buduje partnerstwa strategiczne z podmiotami zagranicznymi wokół najważniejszych programów modernizacyjnych. Dzięki transferowi innowacyjnych technologii PGZ dokona skoku cywilizacyjnego w zbrojeniówce.

Plany resortu obrony zakładają, że krajowy przemysł obronny skonsolidowany w PGZ będzie miał kluczowy udział w realizacji najważniejszych programów operacyjnych ujętych w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Dotyczy to m.in. programów morskich „Miecznik”, „Czapla” oraz „Orka”, a także pozyskania nowoczesnych zestawów rakietowych „Narew” i „Wisła”. To tylko kilka przykładów, ale Grupa PGZ będzie uczestniczyć we wszystkich programach modernizacyjnych.

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie uczestniczyć nawet w tych programach, do których realizacji w chwili obecnej kompetencje krajowych zakładów nie są w pełni wystarczające. Dlatego PGZ buduje sieć strategicznych porozumień ze światowymi liderami przemysłu obronnego. Dzięki temu Polska Grupa Zbrojeniowa zrealizuje transfer innowacyjnych technologii do spółek skupionych w Grupie.

Stąd szereg listów intencyjnych i porozumień o współpracy z zagranicznymi koncernami, jakie Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała w roku 2016 i 2017. Wśród nich miejsce szczególne zajmuje porozumienie z lipca ub.r. pomiędzy PGZ i amerykańskim koncernem Raytheon – producentem systemu rakietowego „Patriot”.

Zakłada ono, że jeżeli resort obrony wybierze ten system w programie „Wisła”, polskie zakłady będą miały 50-proc. udział w jego produkcji. Oznacza to tym samym, że 50 proc. pieniędzy wydatkowanych przez państwo polskie w ramach programu „Wisła” zostanie w  polskich spółkach przemysłu obronnego.

W grudniu ub.r. Polska Grupa Zbrojeniowa poszerzyła tę współpracę o kolejny list intencyjny, który zakłada włączenie należącej do Grupy PGZ spółki Autosan w międzynarodową sieć dostaw systemu „Patriot”.

Autosan będzie produkował specjalistyczne kontenery do wyrzutni rakietowych nie tylko dla polskiej armii, ale również dla innych państw, które są użytkownikami systemu „Patriot”. Kilka dni temu zarząd PGZ odbył spotkanie z  prezesem Raytheona Thomasem A. Kennedym. Firmy potwierdziły wolę dalszej współpracy na uprzednio przyjętych zasadach.

Transfer nowoczesnych technologii to wielka szansa dla polskiego przemysłu. Na Raytheonie jednak nie koniec, ponieważ podobne porozumienia PGZ podpisała m.in. z francuskim koncernem morskim DCNS, włoską spółką Leonardo czy międzynarodową firmą MBDA. Każde z nich zakłada głęboki transfer technologii oraz umieszczenie produkcji w polskich zakładach, dzięki czemu kluczowe projekty modernizacyjne polskiej armii będą w znacznej części wykonywane przez polskich pracowników. Korzyści płynące z takiego podejścia do negocjacji są niekwestionowalne. W grę wchodzi bowiem wyniesienie polskich fabryk na wyższy poziom technologiczny oraz setki miejsc pracy dla polskich pracowników. Dzięki temu PGZ będzie jeszcze skuteczniej realizować swój główny cel, jakim jest zapewnienie Polsce bezpieczeństwa.
Artykuł przygotowany przez redakcję przy współpracy z PGZ S.A.
Autor: