Tomasz Mysłek

Tomasz Mysłek
Pomoc dla Grecji zatwierdzona Ministrowie finansów państw strefy euro ostatecznie zatwierdzili finansową pomoc dla Grecji w łącznej wysokości do 86 mld euro. W pierwszej transzy grecki rząd i banki tego kraju mają otrzymać 26 mld euro. Formalne zatwierdzenie tego programu przez zarząd Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), czyli ministrów finansów państw strefy euro, było możliwe po tym, gdy zgody na to udzieliły parlamenty Francji, Niemiec i kilku innych państw. W oświadczeniu EMS podkreślono, że środki z nowego programu mają być wykorzystane na pokrycie niektórych wydatków budżetowych, spłatę zaległych płatności, bieżącą obsługę długu, dokapitalizowanie banków i zgromadzenie odpowiednich buforów finansowych.  Grecja sprzedała Niemcom 14 lotnisk Grecki rząd oficjalnie...
Tomasz Mysłek
Czechy ograniczą wydatki wyborcze Rząd Czech przyjął projekt nowelizacji ustaw wprowadzający limit wydatków partii na ich kampanie wyborcze. W kampanii do izby poselskiej ten limit ma wynosić 90 mln koron (ok. 14 mln zł), a do senatu – 2,5 mln koron (ok. 380 tys. zł) na jednego kandydata. Według projektu, partie musiałyby także zakładać specjalne i przejrzyste konta wyborcze oraz poddać swoje dochody i wydatki kontroli specjalnego urzędu. Ten urząd, nadzorujący finanse partii i ruchów politycznych, miałby prawo nakładania grzywien w wysokości do 500 tys. koron. Budapeszt przeciwny żądaniom UE Trwa spór między władzami UE a Węgrami w sprawach opodatkowania firm zagranicznych. Rząd Węgier zapowiedział, że nie zamierza ugiąć się pod żądaniami Brukseli, która chce, aby władze w Budapeszcie...
Tomasz Mysłek
Koniec roamingu coraz bliżej Telefoniczne opłaty roamingowe w krajach Unii Europejskiej mają zniknąć od 15 czerwca 2017 r. Uzgodnili to przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i rządów państw UE. Te opłaty mają być zmniejszane stopniowo. Od 30 kwietnia 2016 r. mają wynosić maksymalnie 5 eurocentów za minutę połączenia i 2 eurocenty za wysłanie SMS (obecnie te opłaty wynoszą 19 eurocentów za minutę rozmowy i 6 eurocentów za SMS). Likwidacja opłat roamingowych oznacza, że za telefoniczne połączenia czy przesyłanie danych z zagranicy (na obszarze UE) użytkownicy telefonów zapłacą tyle samo ile w swoim kraju. Jednak operatorzy telefonów będą mogli wprowadzić limity tanich połączeń i ewentualnie obciążyć użytkowników dodatkowymi kosztami. 11 tys. funtów wolne od podatku W oficjalnym...
Tomasz Mysłek
Więcej środków na wojsko Podczas obchodów 60. rocznicy wstąpienia RFN do NATO niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen zapowiedziała stopniowe zwiększanie wydatków na wojsko. W roku 2016 mają one wzrosnąć o ponad 1 mld euro, do 35 mld euro. Ubiegłoroczne zalecenia władz NATO mówią o systematycznym przeznaczaniu przez członków Sojuszu Atlantyckiego na wydatki wojskowe ok. 2 proc. ich PKB. Tymczasem wydatki Niemiec na te cele wynosiły w ostatnich latach zaledwie 1,2–1,3 proc. niemieckiego PKB. W związku z tym sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Niemcy po raz kolejny do zwiększenia tych wydatków. W wywiadzie udzielonym „Süddeutsche Zeitung” powiedział też: „Stany Zjednoczone wydają na obronność 4 proc. swojego PKB, a my w Europie oscylujemy wokół 1 proc. To nie jest...
Tomasz Mysłek
Austriacy chcą odnogi gazociągu Gazpromu Według doniesień „Die Welt” szefowie austriackiego koncernu energetycznego OMV chcą, aby planowany nowy gazociąg Gazpromu – Turkish Stream – został przedłużony od granicy Grecji i Turcji w okolice Wiednia. Do Austrii i innych krajów Europy miałby trafiać gaz z Rosji. Taka odnoga Turkish Stream miałaby zastąpić porzucony dwa lata temu (przez Niemców i Austriaków) projekt gazociągu Nabucco, którym do Austrii, Włoch i innych krajów miał być dostarczany gaz z Azerbejdżanu i Iranu. Mamy dwa lata na zmianę prawa Komisja Europejska przygotowała dyrektywę, zgodnie z którą zagrożone niewypłacalnością i upadłością europejskie banki będą mogły przejmować depozyty i lokaty klientów banków. W sytuacji zagrożenia banku najpierw mają być przejmowane pieniądze...
Tomasz Mysłek
KE domaga się informacji o gazociągu Komisja Europejska domaga się od Moskwy szczegółowych informacji na temat projektowanego gazociągu „Turecki Potok” – mającego dostarczać rosyjski gaz do granicy turecko-greckiej. Komisarze chcą się dowiedzieć, czy nie naruszy on przepisów UE i w jakiej mierze wpłynie na energetyczne bezpieczeństwo Europy. Deklarują, że nie będą naciskać na kraje chętne do udziału w tym projekcie, ale pod warunkiem, że będą one przestrzegać unijnego prawa. Komisja wyraziła też zainteresowanie rozmowami z władzami Rosji i Ukrainy o tych sprawach. Krytyka Polski za przepisy o wydobyciu gazu z łupków Przedstawiciele Komisji UE i brukselskich Zielonych podczas specjalnej konferencji przeciwników wydobywania gazu z łupków krytykowali rząd w Warszawie za „niewłaściwe...
Tomasz Mysłek
Obniżka VAT w Rumunii Od początku czerwca br. mieszkańcy Rumunii płacą mniej za żywność. Władze tego państwa obniżyły bowiem stawkę VAT na artykuły żywnościowe i napoje bezalkoholowe z 24 do 9 proc. Ta obniżka powinna przyczynić się do wzrostu wydatków konsumentów i powstania nowych miejsc pracy. Ekonomiści oceniają, że ww. obniżka spowoduje spadek cen detalicznych artykułów spożywczych o ok. 12 proc. Od stycznia rząd Rumunii zamierza również zmniejszyć stawkę VAT na inne towary i usługi: z 24 do 20 proc.  Zmuszą nas? Polska może zostać zmuszona przez brukselskie władze do przyjęcia ponad 3 tys. 600 imigrantów. Komisja Europejska przedstawiła bowiem plany podziału między kraje UE ok. 40 tys. uchodźców (spośród kilkuset tysięcy), którzy przedostali się do Europy przez Morze...
Tomasz Mysłek
Zmuszą kraje UE do przyjmowania uchodźców? Komisja Europejska chce zmusić kraje UE do przyjmowania określonych przez władze UE „kwot” uchodźców z krajów Afryki i Azji. Obowiązkowe dla każdego kraju limity uchodźców mają być ustalone już w czerwcu br., podczas unijnego szczytu w Brukseli. Te planowane obciążenia wszystkich krajów UE są popierane m.in. przez Francję, Włochy i Niemcy, a na razie odrzuciły je rządy Wielkiej Brytanii, Czech, Słowacji i Węgier. Premierzy tych państw opowiedzieli się za przyjęciem polityki pełnej dobrowolności w tej drażliwej kwestii. A premier Węgier Wiktor Orban oświadczył wprost, że jego kraj nie potrzebuje fali imigrantów i jest gotowy zmienić prawo w tym względzie, nawet wbrew postanowieniom władz UE. Większy budżet obronny Francji Prezydent Francji...
Tomasz Mysłek
Zwiększenie władzy tajnych służb Izba niższa parlamentu Francji przyjęła ustawę znacznie rozszerzającą uprawnienia francuskich tajnych służb. Ustawa pozwala tajnej policji, kontrwywiadowi i wywiadowi na niemal nieograniczone śledzenie telekomunikacji, rozmów telefonicznych, SMS-ów, e-maili i przepływu informacji w internecie. A na teleoperatorów nakłada obowiązek współpracy ze służbami. Nową ustawę musi jeszcze zaakceptować senat. Pomnik JPII im przeszkadza Francuski sąd w Rennes nakazał władzom miejscowości Ploermel w Bretanii usunięcie w ciągu sześciu miesięcy pomnika Jana Pawła II. Sąd uznał, że wyeksponowanie pomnika w miejscu publicznym było „sprzeczne z prawną zasadą laickości”. Sąd stwierdził, że samo wzniesienie pomnika (w roku 2006) nie było sprzeczne z prawem, ale...
Tomasz Mysłek
Bałkańska umowa gazociągowa Rządy Bułgarii, Grecji i Rumunii podpisały w Sofii umowę w sprawie wspólnej budowy połączeń gazociągowych, mających łączyć te kraje i wzajemnie zaopatrywać je w gaz kupowany w Azerbejdżanie. Te połączenia mają być gotowe w roku 2018. Umowa przewiduje także budowę terminalu LNG w Grecji. Bułgaria rozpoczęła też przygotowania do poszukiwań własnych źródeł ropy naftowej i gazu oraz rozmowy z zachodnimi koncernami na ten temat. Ma to służyć uniezależnieniu Bułgarii od dominacji dostaw z Rosji oraz zróżnicowaniu źródeł dostaw. Niemcy i Francja chcą zbudować drona Wiceminister obrony RFN Katrin Suder poinformowała posłów Bundestagu, że władze Francji i Niemiec zamierzają jeszcze w tym roku podpisać porozumienie o wspólnej budowie średniej wielkości bezzałogowego...
Tomasz Mysłek
Spadki niemieckiego eksportu do Rosji i na Ukrainę Sankcje gospodarcze Zachodu wobec Rosji i napięta sytuacja polityczna w styczniu br. sprawiły, że niemiecki eksport do Rosji załamał się. Z danych niemieckiego urzędu statystycznego wynika, że eksport towarów do Rosji spadł w styczniu br. w porównaniu z tym samym miesiącem ub.r. 2,22 mld euro do 1,44 mld euro (ok. 35 proc.). Zachodnie sankcje zredukowały też eksport niemieckich towarów na Ukrainę –  z 321 mln euro w styczniu 2014 r. do 194 mln euro w styczniu br. (ok. 40 proc.). Londyn zaostrza politykę wobec islamistów Brytyjska minister spraw wewnętrznych Theresa May przedstawiła pierwsze decyzje rządu o zaostrzeniu polityki wobec islamskiego ekstremizmu w Wielkiej Brytanii. Poinformowała o powołaniu specjalnego...
Tomasz Mysłek
Niemcy zwiększają wydatki wojskowe Według informacji dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, w przyszłym roku władze Niemiec chcą przeznaczyć na wydatki wojskowe o 1,2 mld euro więcej, niż wcześniej planowano – „w związku z napiętą sytuacją w świecie”. A w latach 2016–2019 wydatki obronne Niemiec mają wzrosnąć o ok. 8 mld euro. Poczynając od roku 2019, budżet wojskowy RFN ma być na poziomie co najmniej 35 mld euro rocznie. Wcześniejsze plany rządu na rok 2016 przewidywały zmniejszenie wydatków na Bundeswehrę o 0,6 mld euro. Brytyjskie koszty regulacji UE  Brytyjski instytut ekonomiczny Open Europe szacuje, że w ostatnich latach łączne koszty stu najdroższych regulacji i nakazów władz Unii Europejskiej wynosiły w Wielkiej Brytanii średnio 33,3 mld funtów rocznie. Najwięcej...
Tomasz Mysłek
Węgierskie zastrzeżenia Premier rządu Węgier Viktor Orbán oświadczył, że Węgry nie poprą żadnej umowy handlowej między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, która by „osłabiła jurysdykcję węgierskich sądów w handlowych sporach”. Premier wyjaśniał w państwowym radiu: „Nie mogę poprzeć żadnej umowy o wolnym handlu, która w sporach handlowych usuwałaby jurysdykcję z węgierskiego systemu sądowniczego i przenosiła ją w jakieś odległe, nieznane nam miejsce, gdzie nie mielibyśmy żadnych szans lub możliwości na sprawiedliwe wyroki”. Viktor Orbán apelował do europejskich polityków o ostrożność i przestrzegł przed zawieraniem umowy, która naruszałaby interesy i suwerenność Węgier.  Litwa będzie kupować gaz z USA Litwa jako pierwszy kraj Unii Europejskiej podpisała umowę na zakup...
Tomasz Mysłek
Włoscy sędziowie zapłacą za swoje błędy Parlament Włoch przyjął ustawę, która wprowadza zasadę cywilnej odpowiedzialności sędziów za ich błędy. Kara za błąd może kosztować sędziego nawet połowę rocznych zarobków. Każdy, kto uzna, że został niesprawiedliwie skazany, ma prawo domagać się od państwa odszkodowania. Jeśli taki wniosek zostanie uznany za uzasadniony, państwo może domagać się zwrotu wypłaconego odszkodowania od sędziego. Ta kwota nie może być jednak wyższa niż sześciomiesięczne zarobki sędziego. UE przyjęła plan utworzenia unii energetycznej Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz poinformował prasę, że Komisja Europejska przyjęła strategię utworzenia unii energetycznej, która ma wzmocnić energetyczne bezpieczeństwo krajów UE. Planowane przez komisarzy...
Tomasz Mysłek
Mocniej kontrolować granice Na lutowym „szczycie” władz UE w Brukseli postanowiono, że w związku z zagrożeniem terrorystycznym Unia Europejska będzie mocniej kontrolować swoje zewnętrzne granice. Służby bezpieczeństwa państw UE zostały zobowiązane do zwiększenia wzajemnej wymiany danych i współpracy. Szefowie rządów i państw opowiedzieli się m.in. za „systematyczną i skoordynowaną kontrolą osób przy wjazdach i wyjazdach z obszaru Schengen”. Hiszpania wyklucza darowanie Grecji długu Hiszpański minister gospodarki Luis de Guindos Jurado oświadczył, że Hiszpania, która pożyczyła Grecji 26 mld euro w czasie, gdy sama zmagała się z ciężkim kryzysem, wyklucza możliwość umorzenia tego zadłużenia. Te 26 mld euro „stanowi mniej więcej odpowiednik naszych rocznych wydatków na zasiłki dla...
Tomasz Mysłek
Cypr: wojskowe bazy dla Rosji Według informacji mediów rosyjskich, prezydent Cypru Nikos Anastasiadis zaoferował władzom Rosji korzystanie z istniejących wojskowych instalacji na Cyprze i zorganizowanie na wyspie rosyjskiej bazy lotniczej i morskiej. W styczniu br. z taką propozycją miał wyjść ambasador Rosji na Cyprze. Umowa w tej sprawie może być podpisana już 25 lutego – w czasie wizyty prezydenta Anastasiadisa w Moskwie. Cypr sprzeciwia się również na forum UE nowym sankcjom, które Unia mogłaby nałożyć na Rosję z powodu sytuacji na Ukrainie. Walia i Szkocja chcą powstrzymać Londyn  Politycy narodowi Walii i Szkocji chcą, aby podczas przyszłego referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej głosy były liczone oddzielnie dla każdego z krajów...
Tomasz Mysłek
Ponad 276 tys. nielegalnych imigrantów Według danych Komisji Europejskiej, w roku ubiegłym do Włoch, Grecji i innych krajów UE przybyło ponad 276 tys. nielegalnych imigrantów, w tym ok. 207 tys. szmuglerskimi statkami i łodziami przez Morze Śródziemne – z północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Turcji. Największe źródło problemu stanowi Libia, przez którą do Europy podąża znaczna większość nielegalnych imigrantów z Afryki. Szkocja wstrzymuje wydawanie zezwoleń na gaz z łupków Władze Szkocji ogłosiły wstrzymanie wydawania firmom zezwoleń na prace związane z wydobyciem gazu ze skalnych łupków, do czasu zbadania wpływu hydraulicznego szczelinowania (dominującej metody wydobycia tego gazu) na zdrowie okolicznych mieszkańców. Stawia to pod znakiem zapytania plany rządu premiera Davida...
Tomasz Mysłek
Niespójna polityka UE wobec Rosji Parlament Europejski wezwał kraje UE do utrzymania obecnych sankcji wobec Rosji, dopóki nie zmieni ona swojej polityki w stosunku do Ukrainy. Posłowie parlamentu UE w większości uznali, że należy zagrozić Rosji nowymi sankcjami – obejmującymi przede wszystkim transakcje finansowe i sektor energetyki atomowej. Jednak według „Wall Street Journal”, wcześniejszy o kilka dni roboczy dokument dyplomacji UE w sprawie stosunków z Rosją zakłada ograniczenie sankcji i wznowienie rozmów o zniesieniu wiz i nowej współpracy handlowej. Richard von Weizsaecker nie żyje O śmierci byłego prezydenta Niemiec poinformowały w niedzielę niemieckie media. Weizsaecker zmarł w wieku 94 lat. Sprawował urząd od 1984 do 1994 r. Był jednym z najbardziej lubianych przez Niemców...
Tomasz Mysłek
Plan inwigilacji rozmów telefonicznych i e-komunikacji Premier Wielkiej Brytanii David Cameron oświadczył na zjeździe swojej partii, że jeśli wygra majowe wybory parlamentarne, to zwiększy uprawnienia służb specjalnych do podsłuchiwania rozmów telefonicznych i kontroli internetowej komunikacji obywateli „podejrzewanych o działalność terrorystyczną”. Dotychczas rządowi Camerona nie udało się wprowadzić ustawy zwiększającej tego rodzaju kompetencje tajnych służb. Powodem tego były głównie sprzeciwy licznych organizacji broniących praw obywateli, opinii publicznej, a także koalicjanta partii Camerona – Liberalnych Demokratów. Islandia już nie ubiega się o członkostwo w UE Władze Islandii zadecydowały, że ich państwo przestanie ubiegać się o członkostwo w Unii Europejskiej. Tę...
Tomasz Mysłek
UE nie przedłuży terminu rozliczenia funduszy z lat 2007–2013 Polska Agencja Prasowa dowiedziała się w Brukseli, że Komisja Europejska nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu rozliczania przez państwa członkowskie unijnych funduszy z okresu budżetowego 2007–2013. Kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska i Słowacja, a także Bułgaria i Rumunia, chcą, aby okres rozliczenia tych środków UE sięgał końca roku 2016, a nie 2015 – wynika z obecnych regulacji UE. Komisja Europejska nie chce zgodzić się jednak na „proste przesunięcie terminu” rozliczenia funduszy. Temu postulatowi były ponoć przeciwne państwa dopłacające do kasy UE, w tym Niemcy. Terminal gazu w Kłajpedzie już działa Według informacji agencji BNS, 1 stycznia w litewskim porcie Kłajpeda zaczął już działać pływający terminal...
Tomasz Mysłek
Serbia przyjęła energetyczne przepisy UE Władze Serbii przyjęły nowe prawo energetyczne – zgodne z tzw. trzecim pakietem energetycznym UE. Serbia była zobowiązana do przyjęcia przepisów energetycznych UE do początku 2015 r., na mocy umowy podpisanej wcześniej z władzami w Brukseli. Minister energetyki Aleksander Antic zapewnił w parlamencie, że nowe prawo poprawi warunki inwestowania i wzmocni pewność dostaw prądu i gazu do serbskich odbiorców. Ci odbiorcy – firmy i gospodarstwa domowe – będą mogli wybrać dostawcę prądu i gazu. Od stycznia br. Serbia otworzy bowiem swój rynek energii elektrycznej i gazu, do tej pory zdominowany przez koncern NIS kontrolowany przez Gazprom. Licencje umożliwiające działanie w Serbii będą mogły otrzymywać zagraniczne firmy energetyczne, które nie będą miały...
Tomasz Mysłek
Inflacja bliska zera Brukselski Eurostat opublikował dane dotyczące inflacji w strefie euro (0,3 proc. w porównaniu z listopadem ub. roku) i w całej Unii Europejskiej (0,4 proc.). Wśród czterech państw, w których ceny dóbr konsumpcyjnych spadły w ujęciu rocznym, jest Polska – inflacja w naszym kraju wyniosła minus 0,3 proc. Kraje o najwyższej inflacji to Austria i Rumunia (po zała się energia, która potaniała o 2,6 proc. W górę poszły za to w Europie ceny usług (o 1,2 proc.), żywności, alkoholu i tytoniu (średnio o 0,7 proc). Niska inflacja, a także długotrwała stagnacja większości gospodarek krajów strefy euro, prawdopodobnie skłonią w styczniu władze Europejskiego Banku Centralnego do dodruku waluty euro. Pompowanie do banków i rządów nowych partii pieniędzy ma pobudzić...
Tomasz Mysłek
Groźba ograniczenia swobody zawierania umów W Komisji Europejskiej trwają konsultacje w sprawie tzw. dyrektywy antydyskryminacyjnej, wprowadzającej w życie tzw. zasady równego traktowania ludzi. Środowiska przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z większości krajów UE zgłaszają do tego projektu liczne zastrzeżenia. Wezwali przewodniczącego Komisji Jean-Claude Junckera do rezygnacji z dalszych prac nad tą niebezpieczną dla wolności dyrektywą. Według tego projektu przedsiębiorca pomówiony o stosowanie praktyk dyskryminacyjnych wobec pracownika czy kontrahenta będzie musiał udowodnić, że odmowa zawarcia transakcji czy umowy o pracę „była podyktowana względami niedyskryminacyjnymi”, w przeciwnym razie narazi się na wysoką karę finansową. SKOK-i poskarżyły się w Brukseli 3 grudnia br....
Tomasz Mysłek
Dziurawa kasa UE Audytorzy budżetu Unii Europejskiej obliczyli, że państwa członkowskie Unii muszą wydać w nadchodzących kilku latach, łącznie i dodatkowo, 326 mld euro na sfinansowanie swoich licznych projektów (które mają być częściowo finansowane z funduszy UE), bo według wyliczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w kasie UE zabraknie takiej właśnie kwoty. Ta dziura unijnego budżetu może mieć poważny negatywny wpływ na liczbę zatwierdzanych przez Komisję Europejską wniosków o dotacje. UE zmniejsza Grecji fundusze rolne Komisja Europejska zmniejszyła o 17 mln euro fundusze na bieżące płatności dla greckich rolników ze względu na liczne nieprawidłowości w systemie identyfikacji działek rolnych w Grecji. Według Komisji, kontrole przeprowadzane w ciągu ostatnich trrzech lat...
Tomasz Mysłek
Blokada miliardów z UE Bruksela nie zatwierdziła jeszcze żadnego z 21 nowych programów operacyjnych w Polsce. Przedłużające się negocjacje rządu w Warszawie z Komisją Europejską (KE) blokują napływ do naszego kraju 77 mld euro z budżetu UE na lata 2014–2020. Odwlekanie startu programów unijnych to duże straty dla firm i regionów. Bo polskie programy, które nie zostaną uzgodnione do końca grudnia, wpadną w kolejne pięciomiesięczne opóźnienie. Polscy negocjatorzy twierdzą, że od miesięcy KE piętrzy zastrzeżenia, które uniemożliwiają postęp rozmów. KE chce m.in., aby jak najwięcej unijnych pieniędzy przeznaczać w Polsce na innowacje, w tym na „ekologiczny transport” kolejowy i inny. Urzędnikom z Brukseli nie podoba się też praca urzędników z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości....
Tomasz Mysłek
Brytyjskie ostrzeżenie Szef brytyjskiej dyplomacji Philip Hammond ostrzegł, że Wielka Brytania zrezygnuje z dalszych negocjacji z Unią Europejską, jeśli postulowana przez jego rząd reforma unijnej polityki imigracyjnej zostanie w Brukseli zignorowana. Minister stwierdził, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE staje się coraz bardziej realne, a brytyjskie społeczeństwo w referendum w roku 2017 prawdopodobnie zagłosuje za rezygnacją z członkostwa kraju w UE, jeśli nie nastąpią w niej znaczące reformy. Za migracją pracowników Największa w Wielkiej Brytanii organizacja pracodawców – Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu (CBI), reprezentująca prawie 200 tys. firm, popiera migrację pracowników na Wyspy Brytyjskie – pomimo planów rządu zmierzających do jej znacznego ograniczenia. 63 proc. firm –...
Tomasz Mysłek
Wzrosną ceny paliw dla statków i biletów na promach  Od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy UE, określające dopuszczalną zawartość siarki w paliwach używanych przez statki na Morzu Północnym i Bałtyckim. Według dyrektywy dozwolone będzie tylko stosowanie paliw o zawartości siarki 0,1 proc. W związku z tym eksperci spodziewają się, że ceny paliw dla statków pływających na tych morzach mogą wzrosnąć od stycznia nawet o 40 proc., co uderzy m.in. w firmy polskie i skandynawskie, obsługujące ruch ludzi i towarów na Bałtyku. Wskutek znacznego zwiększenia kosztów paliwa należy oczekiwać co najmniej kilkunastoprocentowej podwyżki cen frachtu i biletów na promach. Węgierskie ułatwienia dla rosyjskiego gazociągu Parlament Węgier uchwalił znaczną większością głosów nowelizację...
Tomasz Mysłek
Tajemnica bankowa coraz mniej tajemnicza 29 października 51 państw, w tym wszystkie państwa Unii Europejskiej, podpisało w Berlinie umowę o wymianie danych dotyczących bankowych kont. Ma ona usprawnić walkę państwowych urzędów z unikaniem płacenia podatków i z tzw. podatkowymi rajami. Umowa zobowiązuje państwa do wzajemnego informowania się od jesieni roku 2017 o zagranicznych kontach bankowych osób prywatnych i ma ułatwić służbom podatkowym kontrolowanie finansowych przepływów za granicę. W związku z tym minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble oznajmił, że tradycyjna tajemnica bankowa w dotychczasowej formie skończyła się. Brak zgody Londynu dla Nord Stream   Według doniesień londyńskiego „The Times”, nie będzie brytyjskiej odnogi rosyjsko-niemieckiego Gazociągu...
Tomasz Mysłek
Sprzeciw wobec South Stream Szef słowackiego operatora gazowego Eustream Tomáš Mareček zażądał od władz UE niedopuszczenia do zbudowania rosyjskiego Gazociągu Południowego. Wyraził pogląd, iż zgoda władz Unii na budowę tego gazociągu będzie oznaczać, że Bruksela nie popiera prozachodnich dążeń Ukrainy i nie uważa jej za zaufane państwo tranzytu gazu. Ponadto Gazociąg Południowy przyniesie Ukrainie wielkie straty finansowe za mniejszy tranzyt rosyjskiego gazu i zmniejszy wartość jej gazowych aktywów – stwierdził Mareček. Podkreślił, że budowa tego gazociągu obniży też znacznie energetyczne bezpieczeństwo Europy. Przygotowania do likwidacji banków Komisja Europejska przyjęła zasady obliczania obowiązkowych składek banków do krajowych funduszy na „restrukturyzację i uporządkowaną...
Tomasz Mysłek
Londyn chce obniżyć podatki Premier rządu Wielkiej Brytanii David Cameron zapowiedział podczas konwencji Partii Konserwatywnej podniesienie obecnej wysokiej kwoty wolnej od podatku od dochodów osób fizycznych (wynoszącej w tym roku 10 tys. funtów) do poziomu 12,5 tys. funtów (ponad 66 tys. zł) w skali roku. Ponadto premier obiecał podniesienie 40-proc. progu podatkowego w PIT z obecnych niecałych 42 tys. do 50 tys. funtów. Celem tych zmian ma być nie tylko ulżenie podatnikom, ale też zachęcenie przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych do inwestowania i tworzenia nowych miejsc pracy. – Zobowiązujemy się, że także w następnej kadencji będziemy mieć najbardziej konkurencyjny system podatków korporacyjnych wśród państw grupy G-20 – obiecał brytyjski premier. W UE tajemnica bankowa jest...
Tomasz Mysłek
Londyn nie chce dyktatu Europejskiego Trybunału  Brytyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości i politycy rządzącej Partii Konserwatywnej zapowiadają, że jeśli wygrają wiosenne wybory, będą dążyć do redukcji roli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Premier David Cameron postuluje anulowanie obowiązującej w Wielkiej Brytanii ustawy o „prawach człowieka” (Human Rights Act) i stworzenia nowego prawa. Na jego podstawie Europejski Trybunał miałby stać się ciałem jedynie doradczym, a brytyjskie sądy i parlamenty miałyby prawo weta wobec orzeczeń i decyzji Trybunału. Brytyjska prasa przypomina, że w przeszłości werdykty Trybunału uniemożliwiały m.in. deportację z Wysp różnych ekstremistów i zbyt wiele kompetencji, które powinny przysługiwać brytyjskiemu parlamentowi, wyciekło poza granice...
Tomasz Mysłek
Zawieszenie niepodległościowego referendum Sąd Konstytucyjny Hiszpanii zawiesił referendum w sprawie niepodległości Katalonii, zaplanowane przez władze tego regionu na listopad br., „do czasu, aż wysłucha argumentów stron” (co może potrwać wiele miesięcy). Z wnioskiem o uznanie tego planowanego plebiscytu za nielegalny zwrócił się do sądu rząd w Madrycie. W reakcji na postanowienie sądu władze Katalonii zawiesiły kampanię referendalną, gdyż – jak oświadczył ich przedstawiciel – nie chcą łamać prawa. Rzecznik rządu Katalonii zaznaczył jednak, że władze tego regionu mają zamiar kontynuować społeczne konsultacje w kwestii niepodległości. Brytyjscy przemysłowcy za pozostaniem w UE Jak wynika z raportu organizacji zrzeszającej brytyjskich przemysłowców (EEF), aż 85 proc. ankietowanych...
Tomasz Mysłek
Norwegia przyłączasię do sankcji Norweski MSZ poinformował, iż Norwegia przyłączy się do pakietu sankcji przeciwko Rosji, przyjętego 12 września przez Unię Europejską. Szef norweskiej dyplomacji Borge Brende oświadczył, że Rosja, nie zważając na istotne naciski ze strony społeczności międzynarodowej, nie przejawiła gotowości do zaprzestania bezprawnych działań na wschodzie Ukrainy. Norwegia – choć nie jest członkiem UE – należy jednak do Europejskiego Obszaru Gospodarczego i koordynuje swoją politykę zagraniczną z państwami UE. Apel o zmniejszenie opodatkowania pracy Ministrowie finansów państw strefy waluty euro wezwali rządy i parlamenty państw UE do zmniejszenia opodatkowania pracy i innych podatkowych reform, aby wesprzeć przedsiębiorstwa i planowaną „odbudowę gospodarki...
Tomasz Mysłek
Umowa o wolnym handlu odroczona Pod naciskiem władz Rosji i za zgodą Niemiec władze Unii Europejskiej i Ukrainy przesunęły wejście w życie umowy o wzajemnym wolnym handlu o co najmniej rok. Według pierwotnych planów, ta umowa miała wejść w życie 1 listopada br. Decyzja o odroczeniu terminu do końca roku 2015 została podjęta po serii spotkań między unijnym komisarzem ds. handlu, szefem dyplomacji ukraińskiej i ministrem gospodarki Rosji. Zakaz wyjazdów dla dżihadystów Francuskie Zgromadzenie Narodowe przyjęło projekt prawa umożliwiający wydawanie administracyjnych zakazów wyjazdu z Francji osobom, które chcą dołączyć do oddziałów Islamskiego Państwa. W tym celu ma wystarczyć uzasadnione podejrzenie, że „celem wyjazdu za granicę jest udział w działalności terrorystycznej lub zbrodniach...
Tomasz Mysłek
Mniej niż za gaz z Rosji Premier Ukrainy A. Jaceniuk poinformował 3 września, iż za gaz z obszaru UE (ze Słowacji) Ukraina zapłaci mniej niż za gaz z Rosji, chociaż nie tak tanio, jak to chciała wynegocjować z Gazpromem. Słowacja ma dostarczyć Ukrainie gaz po 360 dolarów za 1000 m³. To o 25 dol. taniej, niż żądał Gazprom, choć o 90 dol. drożej, niż Ukraina była gotowa płacić Rosjanom. Premier Jaceniuk podał, że planowane dostawy ze Słowacji zastąpią 40 proc. gazu importowanego dotychczas z Rosji. Pierwsze obietnice Tuska w UE? Brytyjski dziennik „The Sunday Telegraph” poinformował o układzie zawartym między premierem Donaldem Tuskiem a premierem Davidem Cameronem przed nominacją Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. W zamian za poparcie brytyjskiego rządu dla...
Tomasz Mysłek
Niemcy płaczą Spada eksport niemieckich towarów do Rosji, a jednocześnie rośnie rosyjski eksport do Niemiec. Według danych niemieckiego urzędu statystycznego, w I półroczu br. niemiecki eksport do Rosji był mniejszy o ponad 15 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniósł 15,3 mld euro. O niemal jedną czwartą spadł np. eksport niemieckich samochodów i części zamiennych. Natomiast rosyjski eksport do Niemiec wzrósł w tym okresie o 2 proc. – do 20,3 mld euro. Prawdopodobnie jest to efekt zwiększonych dostaw gazu, ropy i produktów ropopochodnych. Norweski gaz dla Litwy Norweski Statoil i Litgas podpisały umowę na dostawy norweskiego gazu dla litewskiego terminalu LNG w Kłajpedzie. Cena gazu będzie rynkowa i nie została zapisana w umowie – poinformował szef Litgasu....
Tomasz Mysłek
Sankcje UE wobec rybaków 12 sierpnia Komisja Europejska zadecydowała o znacznym zmniejszeniu limitów połowów ryb dziesięciu krajom członkowskim: Polsce, Belgii, Danii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii. To kara za przekroczenie w roku 2013 limitów połowów określonych przez władze UE. Berlin wstrzymuje rosyjski kontrakt Minister gospodarki Niemiec Sigmar Gabriel (SPD) zadecydował o wstrzymaniu zezwolenia na budowę w Rosji nowoczesnego centrum szkolenia rosyjskich wojsk lądowych. To szkoleniowe centrum miał wybudować niemiecki koncern Rheinmetall AG za 100 mln euro, jak głosi kontrakt zawarty w 2013 r. Przedstawiciele Rheinmetall AG rozważają wystąpienie do sądu o odszkodowanie. Bliżej umowy o wolnym handlu 7 sierpnia zakończyły się rozmowy...
Tomasz Mysłek
Władze Niemiec zamierzają wzmocnić ochronę kontrwywiadowczą. Pod lupę mają trafić nie tylko państwa uznawane za wrogie i niebezpieczne, lecz także tzw. zaprzyjaźnione. Na czym ma polegać ta akcja? Na błyskawicznym namierzaniu szpiegów obcych państw. By to osiągnąć, niemieckie MSZ wysłało do ambasad prośbę o… wydanie nazwisk ich współpracowników. Potem było jeszcze ciekawiej Akcja Berlina jest ponoć motywowana ujawnionymi w ub. roku informacjami o działaniach amerykańskiego wywiadu w Niemczech oraz niedawnym ujawnieniu współpracowników CIA zatrudnionych w niemieckim wywiadzie i ministerstwach. W połowie lipca minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière powiedział prasie, że należy „silniej przeciwdziałać” obcemu szpiegostwu w Niemczech. Przypomniał, że zobowiązanie do wzmocnienia...
Tomasz Mysłek
EBOR zamraża nowe inwestycje w Rosji Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) ogłosił 23 lipca, że „nie będzie w stanie zatwierdzać nowych programów inwestycyjnych w Rosji”. Decyzję w tej sprawie podjęła większość rady dyrektorów Banku. Poparli ją wszyscy przedstawiciele krajów UE, a także niektóre z państw niebędących członkami Unii. Ta decyzja oznacza zamrożenie nowych inwestycji EBOR w Rosji w ramach europejskich sankcji przeciwko Moskwie (o wstrzymanie inwestycji w Rosji przez EBOR i Europejski Bank Inwestycyjny zaapelowali 17 lipca szefowie państw i rządów UE). EBOR poinformował, że jednak „nadal będzie zarządzał portfelem już istniejących projektów w Rosji”. W ubiegłym roku rosyjskie firmy otrzymały z Banku kredyty na sumę ok. 1,8 mld euro, a pożyczki EBI na projekty rosyjskiego...
Tomasz Mysłek
Londyn odzyska kompetencje? Wiceszef CDU i minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble oświadczył prasie, że rząd w Berlinie „uczyni wszystko, co w jego mocy, by utrzymać Wielką Brytanię w Unii Europejskiej”. Nazajutrz nowy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył, że chce, aby Wielka Brytania pozostała w Unii. Powiedział też: „Nigdy nie sprzeciwiałem się idei dobrze zorganizowanej repatriacji kompetencji z Brukseli do parlamentów narodowych, jeśli Westminster chce zwrotu kompetencji, a inni na to się zgodzą, to tak będzie”. Bruksela naciska na Węgry  Komisja Europejska naciska na władze Węgier, aby rozważyły zmianę opodatkowania niektórych kategorii firm, a przede wszystkim banków. Według opinii funkcjonariuszy UE, wprowadzony w roku 2010 przez rząd Węgier...
Tomasz Mysłek
Ryszard Czarnecki wiceprzewodniczącym PE Eurodeputowany Ryszard Czarnecki został 1 lipca wybrany na wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. – Mam ogromną satysfakcję z sukcesu, ale równocześnie świadomość, jaka teraz spoczywa na mnie odpowiedzialność (...). Jestem jedynym Polakiem w prezydium Parlamentu Europejskiego, gdzie ustala się, co jest w porządku obrad. To wielka satysfakcja, ale również ogromna odpowiedzialność – skomentował swój sukces dla portalu niezalezna.pl Czarnecki. – Oczywiście będę współpracował ze wszystkimi polskimi deputowanymi, ale nie tylko z nimi. Także z innych krajów, bo koncentruję się na działaniu dla dobra ojczyzny. To jest dla mnie najważniejsze – podkreśla eurodeputowany PiS. (niezalezna.pl) Rosjanie na zakupach w RFN W piątek, 4 lipca, Komisja...
Tomasz Mysłek
Wśród polityków Unii Europejskiej już tydzień po wyborach do Parlamentu Europejskiego rozgorzał najsilniejszy w ostatnich latach spór polityczno-personalny. Kto ma być nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej? Mający poparcie największych frakcji w PE, lewicujący chadek z Luksemburga Jean-Claude Juncker czy skrajny socjalista Martin Schulz z niemieckiej SPD? Kandydatura Junckera została wysunięta już w marcu przez Europejską Partię Ludową. Po kilkutygodniowych wahaniach i publicznie wyrażanych wątpliwościach została ona zaakceptowana przez kanclerz Angelę Merkel. Już po wyborach gotowość do poparcia Junckera wyraziła też niemiecka SPD i część innych europejskich partii socjalistycznych. Pojawił się jednak warunek – w zamian za poparcie Junckera socjaliści oczekują zagwarantowania...
Tomasz Mysłek
Francuskie plany oszczędności Rząd Francji opublikował projekt nowelizacji budżetu, zakładający redukcję wydatków publicznych o 4 mld euro (w tym ponad miliard euro w wydatkach na służbę zdrowia i opiekę społeczną) i ulgi podatkowe dla 4 mln rodzin. Rząd twierdzi, że ta korekta budżetu wraz z działaniami finansowymi, ogłoszonymi przez Europejski Bank Centralny, powinny pomóc w wyjściu gospodarki kraju z zastoju. Według planów rządu, deficyt finansów publicznych ma zmniejszyć się do 3,8 proc. PKB w tym roku i do 3 proc. w przyszłym. Komisja Europejska uznała jednak, że te francuskie prognozy są zbyt optymistyczne. Postulaty wyższych podatków Według informacji „Gazety Prawnej”, Komisja Europejska sugeruje podwyższenie podatków w Wielkiej Brytanii. Komisarzom UE chodzi o „rozszerzenie...
Tomasz Mysłek
Bruksela prosi Bułgarię o zawieszenie budowy gazociągu Komisja Europejska naciska na władze Bułgarii, aby wycofały się z budowy rosyjskiego Gazociągu Południowego, gdyż „mamy podstawy przypuszczać, że bułgarskie prawo dotyczące zamówień publicznych zostało naruszone”. Ponadto „Komisja proponuje wszystkim krajom – uczestnikom projektu – odłożyć jego realizację do czasu, gdy wszystkie umowy i rozstrzygnięcia będą zgodne z prawem UE”. To stanowisko Brukseli dotyczy też Włoch, Austrii, Chorwacji, Słowenii i Węgier. 3 czerwca KE oficjalnie poprosiła władze w Sofii, aby zawiesiły budowę swojego odcinka South Stream. Zalecenia władz UE Według zaleceń Komisji Europejskiej, Polska musi uporać się z przeszkodami, które utrudniają rozwój konkurencyjnej gospodarki. W opinii Komisji, rząd w...
Tomasz Mysłek
Cameron chce mniej UE, a więcej władzy państw Po eurowyborach premier rządu Wielkiej Brytanii Dawid Cameron zachęca władze Niemiec i innych państw UE, aby ograniczyć kompetencje unijnej Brukseli na rzecz państw członkowskich. W Brukseli oświadczył dziennikarzom, że władze UE nie mogą zlekceważyć wyników wyborów i działać tak jak przedtem. Powiedział: „Potrzebujemy zmiany na podstawie wspólnego uznania, że unijna Bruksela stała się zbyt wielka, zbyt apodyktyczna, zbyt wtrącająca się w sprawy krajów. Potrzebujemy więcej władzy narodowych państw, a władzy Europy tylko tam, gdzie to konieczne”. Postulaty Le Pen Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, który we Francji wygrał wybory do Parlamentu Europejskiego, domaga się zorganizowania referendum w sprawie wyjścia Francji z Unii...

Pages