Informacja własna

Wojciech Czuchnowski („Gazeta Wyborcza” 20 grudnia 2010 r.) Słucham zapowiedzi ekshumacji tych i innych zwłok, wygłaszanych przez pogrążone w bólu rodziny, którym ktoś musi chyba podsuwać tą straszną myśl o zamienionych ciałach i pomylonych szczątkach. Słucham i czuję bezsilność. Spierajmy się o przyczyny tej katastrofy. Szukajmy winnych. Ale zostawmy w spokoju ciała tych, których połączyła ta śmierć. Obojętnie, gdzie spoczywają: na Wawelu, na warszawskich Powązkach, na cmentarzach zasłużonych w polskich miastach. Śmierć ich zrównała. I niech tak zostanie. Piotr Śmiłowicz („Newsweek” 20 grudnia 2010 r.) Postulat ekshumacji pary prezydenckiej i innych ofiar katastrofy smoleńskiej pokazuje, że PiS nie będzie się wahać, by użyć ofiar do gry politycznej. ks. Henryk Błaszczyk (...
prof. dr hab. Piotr Doerffer, IMP PAN, dr Marian Bursztyn, pedagog, dr Beata Kuna, nauczyciel akademicki, dr Marian Bursztyn, pedagog, dr n. med Paweł Górski, lekarz, dr hab. Ryszard Mordarski, filozof, prof. w Instytucie Filozofii UKW w Bydgoszczy, prof. dr. hab. Zbigniew Sorbjan, dr hab. Piotr Briks, nauczyciel akademicki, dr Rolf Michałowski, inżynier, Köln, Niemcy, dr hab. Krystyna Turo, nauczyciel akademicki, prof. Włodzimierz Starosta, Witold Łukasiak, publicysta „Tygodnika Polskiego” Melbourne, Australia, Piotr Pankanin, redaktor naczelny „Wiadomości Krajeńskich”, Roman Antoszewski, profesor biologii, dr Jacek Krzyżanowski, wykładowca Akademii Morskiej w Gdyni, Ryszard Bilski, b. dziennikarz „Rzeczpospolitej”, korespondent, Maria Rosołowska, emeryt. nauczyciel akademicki UW, dr n....
Tomasz Sakiewicz, red. nacz. „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Katarzyna Gójska-Hejke, red. nacz. „Nowego Państwa”, „Gazeta Polska” Anita Gargas, publicystka, „Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie” Dorota Kania, „Gazeta Polska Codziennie”,, z-ca. red. naczelnego portalu Niezalezna.pl Joanna Lichocka, z-ca red. nacz. „Gazety Polskiej Codziennie” Jacek Sobala, red. nacz. portalu vod. gazetapolska.pl Grzegorz Wierzchołowski, red. nacz. portalu Niezalezna.pl Artur Bazak, wpolityce.pl prof. Wieslaw K. Binienda, Uniwersytet w Akron Teresa Bochwic, publicystka i dziennikarka Grzegorz Braun, reżyser Piotr Bączek, b. dyr. ZSiA SKW, członek Komisji Weryfikacyjnej Erazm Ciołek, fotografik Krzysztof Czabański, publicysta Leszek Długosz, poeta, pieśniarz dr Barbara...
Nowelizacja zamówień wbrew konstytucji W lipcu sejmowa podkomisja rozpoczęła prace nad projektem nowelizacji prawa zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Chodzi o wdrożenie przepisów tzw. dyrektywy unijnej, a także o uproszczenie polskich przepisów analogicznie do dyrektyw zamówieniowych UE. Według KIG polski ustawodawca, dokonując błędnej implementacji dyrektywy, „nakazał” zamawiającemu obligatoryjne wykluczenie wykonawców z postępowania. Chodzi o przypadek, gdy przepisy unijne ograniczają możliwość wykluczenia wykonawcy wyłącznie w sytuacji popełnienia przez niego istotnego wykroczenia. Zdaniem KIG, może to uzależnić pozycję wykonawcy na rynku zamówień publicznych od arbitralnej decyzji zamawiającego.      (KIG)...
Menedżerowie na czas kryzysu Bloomberg Businessweek Polska opublikował zestawienie „TOP 20. Menedżerowie na czas kryzysu”. Wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. prezesi: Wojciech Balczun (PKP Cargo), Krzysztof Bobrowski (OSG Records Management Group), Marek Cywiński (Kapsch Telematic Services), Artur Radwan (Koleje Mazowieckie) i Herbert Wirth (KGHM Polska Miedź). (Bloomberg Businessweek Polska) Poczta nie może pozostać monopolistą Od stycznia 2013 r. ma nastąpić w Polsce uwolnienie rynku usług pocztowych. Poczta Polska walczy jednak o zachowanie monopolu w obszarach generujących największe zyski – twierdzi Instytut Jagielloński. Jako przykład IJ podaje ostatni przetarg Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na wysyłkę pism dotyczących nałożonych mandatów, w którym wygrało...
Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialna promocja Zdaniem KIG media mogą odgrywać kluczową rolę w promocji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w Polsce i poszerzaniu kręgu przedsiębiorstw odpowiedzialnych. Podczas konferencji „Jak informować w mediach o aktywności CSR?” zaprezentowano m.in. opinie przedstawicieli mediów na ten temat. Zdaniem Wiktora Świetlika z Centrum Monitorowania Mediów SDP, CSR musi istnieć, bo „jest wpisany w system”. Według Marcina Piaseckiego, wydawcy „Dziennika. Gazety Prawnej”: „łatwo myli się CSR z filantropią. Tymczasem CSR to proces – zachęta m.in. do działań proekologicznych czy na rzecz społeczności lokalnych”. Tomasz Brzozowski (Impresja Studio Promocji), prezentując konkurs o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”, podkreślił, że w Polsce jest wiele...
Pracodawca Godny Zaufania Rozpoczęła się IV edycja konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania”. Konkurs ma promować prawidłowe i godne naśladowania wzorce zachowania pracodawców. W każdej edycji oceniani są przedsiębiorcy reprezentujący różne sektory rynku. W tym roku kapituła skupi się na ocenie przemysłu chemicznego, branży infrastrukturalnej oraz przemysłu wydobywczego i wyłoni liderów – firmy będące godnym zaufania partnerem dla pracowników. Rozstrzygnięcie odbędzie się na przełomie października i listopada br. Organizatorami konkursu są KIG, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz Impresja Studio Promocji. (inf. wł.) Światowa spółdzielczość finansowa w Gdańsku 15–18 lipca w Gdańsku odbędzie się doroczny kongres Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU),...
Obywatele klubowicze Podczas zjazdu w Sielpi rozmawiano o Polsce, zastanawiano się nad jej ekonomiczną przyszłością i geopolitycznym bezpieczeństwem. Bo losy własnego kraju są klubowiczom szczególnie drogie. A pojęcia takie jak patriotyzm i suwerenność w żadnym wypadku nie brzmią tutaj jak wyświechtane komunały. Dochodzić prawdy o Polsce tu i teraz pomagało uczestnikom zjazdu wiele znaczących postaci życia publicznego – politycy PiS: Beata Szydło, Antoni Macierewicz, Ryszard Czarnecki, Adam Lipiński, Piotr Naimski, Adam Kwiatkowski, Krzysztof Szczerski, Andrzej Duda i Iwona Arendt; wybitni naukowcy – prof. Wiesław Binienda i prof. Kazimierz Nowaczyk; eksperci ekonomiczni: Janusz Szewczak i Łukasz Jabłoński; publicyści i dziennikarze: Tomasz Sakiewicz, Katarzyna Gójska-Hejke, Piotr...
Dlatego, w ślad za obustronnymi deklaracjami podczas budapeszteńskiego zjazdu Rady Porozumienia Społecznego (CET), polska i węgierska strona postanowiły powołać specjalną komisję, która na rynkach obu krajów promowałaby najciekawsze produkty – konsumpcyjne i turystyczne. Wciąż – mimo jakże wielu dowodów wzajemnej przyjaźni i sympatii – Polacy i Węgrzy zdają się bowiem wiedzieć o sobie zbyt mało. Dlatego Rada CET we współpracy z klubami „Gazety Polskiej” i zaprzyjaźnionymi redakcjami postanowiła lukę tę jak najszybciej wypełnić. – Listę promowanych produktów drukować będziemy na łamach „GP” i budapeszteńskiego pisma „Magyar Hirlap” – dodaje naczelny „Gazety Polskiej”. Przypomnijmy, że obie redakcje kilka miesięcy temu podpisały umowę o współpracy podczas pamiętnej wizyty klubów „GP” na...
Wyniki paliwowego giganta Nieco niższy zysk i wyższe o 20 proc. przychody niż przed rokiem osiągnęła Grupa Lotos w I kwartale br. Przychody ze sprzedaży firmy w I kw. br. wyniosły 7832,3 mln zł i były wyższe o 20,2 proc. w stosunku do I kw. ub.r. – W pierwszym kwartale 2012 r. w pełni wykorzystaliśmy potencjał Lotosu. Zwiększyliśmy wydobycie ropy przy korzystnych cenach surowca oraz odnotowaliśmy wzrost udziałów w krajowym rynku paliw – wymienia Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos. Po lutym 2012 r. udział firmy w krajowym rynku paliw ogółem wyniósł 35,1 proc.  (Lotos) 24 tys. za wypadek Europejskie Centrum Odszkodowań, jedna z większych firm na naszym rynku, do końca ub.r. na drogę sądową skierowała 2100 spraw na ok. 57 mln zł kwoty odszkodowań. Najwyższa taka kwota...
OGÓLNY PRZEBIEG WYPADKU Część skrzydła lewego i prawego, przyległa do kadłuba i wyraźnie poszerzona, często jest nazywana centropłatem. Ta część przechodzi przez kadłub i jest sama w sobie bardzo solidnie zbudowana. W większości wypadków lotniczych, gdy maszyna w jakiś sposób uderza w płytę lotniska, ta część jest najmniej zniszczona w porównaniu z końcami skrzydeł czy końcami kadłuba. W związku z rys. 2, punkt TAWS (TAWS #38 zgodnie z raportem Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu – NTSB, załącznik 4 do raportu Komisji Badania Wypadków Lotniczych – KBWL) będziemy nazywać punktem krytycznym, w skrócie punkt K. (Plan trajektorii na rys. 2 jest uproszczeniem. Ostatni odcinek między punktem K i FMS naprawdę jest łukiem stycznym do poprzedniego odcinka. Znaczy to, że na ostatnim...
Wcześniej uczestnicy marszu zebrali się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, gdzie odbyła się msza św. w intencji Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki śp. Marii Kaczyńskiej oraz wszystkich ofiar katastrofy w Smoleńsku. W nabożeństwie uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński, a także redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz i redaktor naczelna miesięcznika „Nowe Państwo” Katarzyna Gójska-Hejke. Mszy przewodniczył ks. kanonik Bogdan Bartołd – proboszcz katedry, który w homilii podkreślił, że po tragicznych wydarzeniach, jakimi była katastrofa smoleńska i śmierć Jana Pawła II, Polacy stanowili wspólnotę. Zacytował również słowa abp. Stanisława Gądeckiego odnoszące się do sytuacji w kraju po tych wstrząsach dla narodu polskiego. „Nie udało się uzdrowić...
W piątkę łatwiej znaleźć Zwiększa się grono firm, które chcą współpracować przy poszukiwaniu gazu z łupków. Do grupy trzech spółek giełdowych: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Tauron Polska Energia SA i KGHM Polska Miedź SA, które od kilku tygodni prowadzą rozmowy z PGNiG SA na temat współpracy przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, dołączyła Enea SA. Prezesi wszystkich spółek uznali, że bardziej efektywna będzie wspólna działalność na koncesji Wejherowo, która jest jedną z 15 koncesji poszukiwawczych gazu z łupków będących w posiadaniu PGNiG. (Enea) Czołowy przewoźnik na czołowych miejscach Druga w kraju kolejowa spółka przewozów pasażerskich znalazła się w rankingu „100 najcenniejszych firm” „Newsweek Polska”. Awansowała także w „Liście 500” „...
Nagrodzeni za związek z regionem Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie zdobyła tytuł Filar Polskiej Gospodarki 2011 woj. wielkopolskiego. Nagroda przyznawana jest na podstawie wyników rankingu przygotowanego przez redakcję „Pulsu Biznesu” i TNS Pentor. Zwycięzcami zostają firmy, które są ważnymi pracodawcami wspierającymi i promującymi zatrudnienie oraz umożliwiają rozwój przedsiębiorczości, a także angażują się w działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. (inf. wł.) TV SAT najpopularniejsza Spółka SES, globalny operator TV, ogłosiła, że satelity stały się wiodącą technologią odbioru telewizji w Europie, wyprzedzając telewizję naziemną i kablową. Około 84 mln gospodarstw domowych w Europie korzysta z bezpośredniego odbioru satelitarnego DTH (Direct to Home), jako...
Donald Tusk, premier RP – Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za przebieg tego śledztwa – powiedział po katastrofie Donald Tusk. Jest tym samym odpowiedzialny za formalnie nieudokumentowane i nieuzasadnione przekazanie śledztwa na wyłączność Rosjanom, a także za powołanie i prace rządowej komisji, której przewodniczył minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller. Jej członkowie zaniechali przeprowadzenia podstawowych badań i nie dysponując dowodami, obciążyli winą za katastrofę właściwie w całości stronę polską, w tym rzekomo źle wyszkolonych pilotów. Ewa Kopacz, marszałek sejmu 13 kwietnia 2010 r. stała na czele polskiej delegacji podczas spotkania z rosyjskim premierem Władimirem Putinem. Narada była krótka, a wnioski następujące: śledztwo prowadzi Rosja...
UOKiK kontra Lidl Trwa postępowanie UOKiK wobec sieci dyskontów Lidl Polska w związku z podejrzeniem, że reklamy tej firmy mogą wywoływać mylne wrażenie, że ich autorem jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Grozi za to kara w wysokości do 10 proc. rocznego przychodu firmy. Lidl nie komentuje sprawy do czasu wydania orzeczenia przez UOKiK, choć jeszcze przez z górą miesiąc po rozpoczęciu postępowania eksponował na swoich stronach internetowych reklamę, którą zajął się Urząd. Firma sama uzyskała niedawno korzystne dla siebie rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w Krakowie w podobnej sprawie. Uznał on, że reklamy konkurencyjnego Tesco sprzed trzech lat w nieuczciwy sposób porównywały ceny z Lidlem. Tesco ma za to przeprosić w swojej gazetce reklamowej.      (...
Gen. Marian Janicki, szef Biura Ochrony Rządu Był odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa delegacji 10 kwietnia. Z wielu jego zaniedbań należy wymienić: brak rekonesansu lotniska Siewiernyj, wyznaczenie do działań w Katyniu funkcjonariuszy „o niskim stopniu kompetencyjności”, brak obecności oficerów BOR na lotnisku w Smoleńsku, brak ochrony miejsc bazowania samolotów na lotnisku, brak odpraw koordynacyjnej i zadaniowej, plany zabezpieczeń sporządzono w sposób sprzeczny z przepisami. Brak opancerzonej kolumny samochodów na lotnisku. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych To właśnie resort spraw zagranicznych odpowiedzialny jest w dużej mierze za to, co stało się 10 kwietnia 2010 r. MSZ odpowiadało m.in. za logistykę związaną z wyjazdem polskiej delegacji, w...
Śledztwo smoleńskie jest śledztwem obywatelskim, dotyczącym tragedii narodowej, dlatego parametry lotu powinny być dostępne w internecie dla wszystkich Polaków, w tym niezależnych ekspertów. Nie ma żadnego powodu, by je udostępniać wyłącznie stronom. Warto przy tym przypomnieć, że prokuratura powołała biegłych do zbadania skrzynki ATM dopiero w październiku 2010 r. (pół roku po katastrofie), a następnie, mimo próśb rodzin i ich pełnomocników, (m.in. Stefana Hambury) odmawiała możliwości zapoznania się z zapisami rejestratora przed otrzymaniem opinii od biegłych. Zaskakująca jest dla nas treść komunikatu odnosząca się do zapisów rozmów magnetofonu Jaka-40. Jak wiadomo, oryginał nagrania magnetofonowego Jaka-40 jest w Polsce od dwóch lat. Przypomnijmy – według mechanika pokładowego...
Słowa dla innowacji W Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom II edycji Konkursu Słowa dla Innowacji. Został on zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem konkursu jest nagradzanie dziennikarzy, którzy zagadnienia innowacyjności potrafią zaprezentować w interesujący i przystępny sposób. Nagrodę główną wręczono Luizie Zalewskiej („Dziennik – Gazeta Prawna”). Wśród wyróżnionych znaleźli się Grzegorz Cydejko i Filip Kowalik („Forbes”). (PARP) W zgodzie z ekologią W Pszczonowie k. Skierniewic w Łódzkiem powstaje nowoczesny zakład utylizacji odpadów przetwórstwa mięsa. Obiekt wybuduje kosztem 50 mln zł polsko-kanadyjska firma Polish Rendering Company. Zakład ruszy jeszcze w br. Spełniać ma najwyższe wymagania unijne, m.in. w zakresie...
80 proc. kościelnego budżetu to datki z tacy i ofiary towarzyszące intencjom mszalnym. Duchowni płacą podatek dochodowy – ryczałt od dochodów duszpasterskich i PIT od wynagrodzenia, a instytucje kościelne CIT. Polska jest jedynym krajem na świecie, gdzie księża płacą podatki od każdego mieszkańca parafii, nawet od niewierzących. Sytuacja materialna parafii stale się pogarsza. Jeśli będzie postępować obniżenie poziomu niedzielnych praktyk, to ich płynność finansowa stanie pod znakiem zapytania. Już obecnie w większości wystarcza tylko na bieżące koszty utrzymania, natomiast remonty wymagają dodatkowych zbiórek bądź innych źródeł finansowania. W parafiach działa 6,8 tys. organizacji kościelnych pomagających 664 tys. chorych. Zakony natomiast prowadzą ponad 1,5 tys. placówek...
Polska Miedź opodatkowana Zgodnie z przewidywaniami Sejm uchwalił ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Jak informowaliśmy, nowy podatek dotyczy pozyskiwania miedzi i srebra i obciąży finansowo polski koncern KGHM „Polska Miedź”. Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję. Nie przeszły m.in. poprawki PiS, zmierzające do obniżenia podatku czy wprowadzenia możliwości odliczania daniny od podstawy opodatkowania.             (inf. wł.) Nowa prezes  spółki gazowej Rada Nadzorcza PGNiG wybrała Grażynę Piotrowską-Oliwę na stanowisko prezesa firmy na dwuletnią kadencję. W marcu br. Piotrowska-Oliwa została członkiem zarządu PKN Orlen. Wcześniej przez dwa lata była prezesem zarządu PTK Centertel,...
A Ti és a mi szabadságunkért Március 15-én, a magyarok nemzeti ünnepére, mely a népek függetlenségéért folytatott harcának szimbóluma, a lengyel nép több ezer fős küldöttsége érkezik  Budapestre. Szeretnénk ugyanúgy, mint az 1848-ban is történt, feleleveníteni a lengyelek és magyarok szabadságért folytatott közös küzdelmét. Azonos utat jártunk be a közép-európai népek szuverén létéhez való jogát sárba tipró nagyhatalmak elnyomása elleni harcban. Nem véletlen, hogy a lengyelek oly nagy számmal harcoltak a magyar felkelésekben, sőt azokban vezető posztokat is betöltöttek. Az Önök és a mi hazánkat ugyanazok  az osztrák és orosz hadseregek szállták meg. Ugyanazt éltük át a kommunista elnyomás idején, majd később is, mikor a kommunista állam kiváltságosai akadályozták...
Pokojowa działalność Solidarności spotkała się z brutalnymi represjami. Ciemna noc tyranii rozciągnęła się nad Polską. Represje te wymierzone są w ruch Solidarności, lecz atakując Solidarność, jej wrogowie atakują cały Naród Polski. 10 milionów spośród 36 milionów obywateli Polski należy do Solidarności. Wraz ze swymi najbliższymi rodzinami członkowie Solidarności stanowią ogromną większość Narodu Polskiego. Prześladując Solidarność, polski rząd wojskowy prowadzi wojnę ze swym własnym narodem. Ameryka podjęła już stanowcze i przemyślane kroki na rzecz wolności Polaków. Ogłosiliśmy sankcje przeciwko polskiemu rządowi wojskowemu i przeciwko rządowi radzieckiemu, który wspiera tłumienie wolności w Polsce. Jeśli warunki w Polsce będą nadal się pogarszały, podejmiemy dalsze kroki. Żadna...

Pages