Ukraina - W obronie rodzimej mowy

Język ukraiński wciąż zagrożony

Zagraniczni dziennikarze w komentarzach sceny mordobicia nie kryli ironii, nie zdając sobie sprawy z dramatyzmu sytuacji na Ukrainie. Deputowani opozycji patriotycznej wciąż odczuwają zagrożenie dla ojczystej mowy ze strony języka rosyjskiego. By zrozumieć ich obawy, trzeba przypomnieć sobie najważniejsze fakty z dziejów Ukrainy.

W odróżnieniu od Litwy i Białorusi Ukraina nie była odrębnym członem Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Do Korony została wcielona na mocy unii lubelskiej w 1569 r. W okresie kontrreformacji język ukraiński (zwany wtedy ruskim) stał się mową chłopską. Szlachta na Rusi mówiła po polsku i po
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: