Klasa w kolorze moro. MON chce zainteresować młodzież wojskiem

OBRONA NARODOWA [PRZYSZLI ŻOŁNIERZE]
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rusza pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe, opracowany w Ministerstwie Obrony Narodowej. Do programu zgłosiło się blisko 60 placówek oświatowych w całej Polsce.


Najwięcej, bo aż siedem szkół, liczy „reprezentacja” województwa mazowieckiego, gdzie obecnie tworzy się kolejna z brygad piątego rodzaju sił zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Jak informuje MON, program pilotażowy dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego. „Dotychczasowe specjalistyczne formy kształcenia w tych szkołach odbywały się w oparciu o programy autorskie, czego efektem był różny poziom otrzymanej wiedzy wojskowej i podstawowego przygotowania do potencjalnej służby wojskowej wśród absolwentów tych klas” – wyjaśnia resort obrony narodowej. Obecnie w klasach mundurowych w całej Polsce kształci się około 50 tys. uczniów.

Pilotażowy program wsparcia dla szkół ruszy wraz z oficjalnym rozpoczęciem nowego roku szkolnego (który w tym roku wyjątkowo wystartuje 4 września). Będzie trwał dwa lata (dwa semestry w klasie II, jeden semestr w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej) i przybierze formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia będą się odbywały przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON na danym terenie.

Absolwenci placówek oświatowych biorących udział w programie MON-u będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Osoby pragnące kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogły liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.
PATRON DZIAŁU OBRONA NARODOWA: Polska Grupa Zbrojeniowa
Autor: