Wzmacniamy potencjał przemysłu zbrojeniowego. Strategiczna inwestycja Huty Stalowa Wola S.A.

Dzięki rozbudowie naszej infrastruktury będziemy mogli produkować sprzęt zabezpieczający realizację kluczowych programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP – mówi w rozmowie z Konradem Wysockim prezes Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. Bernard Cichocki.

Kiedy w Hucie Stalowa Wola S.A. rozpoczęła się inwestycja związana z rozbudową lufowni? Jakie cele zakładano przed rozpoczęciem projektu?
Projekt rozpoczął się od złożenia w 2014 r. wniosku do ministra Skarbu Państwa o współfinansowanie inwestycji pt. „Opracowanie i wdrożenie w HSW SA technologii obróbki mechanicznej luf, w tym luf długich powyżej 4,5 m i o kalibrze do 155 mm”. W tym samym roku podpisano umowę wsparcia pomiędzy HSW S.A. a MSP. Celem projektu było zbudowanie zdolności do produkcji luf o wspomnianych parametrach w celu zabezpieczenia realizacji programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, m.in. programu dywizjonowego modułu ogniowego armatohaubic samobieżnych „Regina”, kompanijnego modułu ogniowego „Rak” oraz projektu produkcji armatohaubic „Kryl” i produkcji luf w ramach dostaw części zamiennych dla tych produktów.
 
Jak wygląda modernizacja lufowni od strony technicznej? Jakie urządzenia i maszyny pozyskano?
Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technologicznej wykonania luf, zakup specjalistycznych obrabiarek oraz zaprojektowanie i budowę stanowisk technologicznych wraz z infrastrukturą techniczną, wykonanie luf do testów i przeprowadzenie badań zakładowych oraz badań odbiorczych. Nowością w polskim przemyśle w ogóle, nie tylko zbrojeniowym, są zainstalowane w nowej lufowni obrabiarki najnowszej generacji, pozwalające na wiercenie precyzyjnych otworów o długości przekraczającej 10 m, bruzdowanie oraz honowanie (wygładzanie) elementów o średnicy wewnętrznej aż do 800 mm. Do tego doliczyć należy wielofunkcyjne centrum tokarsko-frezarskie, pozwalające  wykonywać z jednego zamocowania materiału kilka operacji, bez potrzeby przenoszenia go z maszyny na maszynę i każdorazowego czasochłonnego ustalania baz pomiarowych. W HSW zaprojektowano i wykonano także stanowisko do autofretażu.
 
Czym charakteryzuje się technologia autofretażu?
Autofretaż to operacja wzmacniania otworu lufy poprzez poddanie powierzchni otworu ciśnieniu powodującemu przekroczenie granicy plastyczności materiału, z którego wykonana jest lufa. Może być realizowany poprzez oddziaływanie mechaniczne, metodą hydrauliczną – poprzez wprowadzenie oleju pod wysokim ciśnieniem – lub poprzez przestrzelenie odpowiednio przygotowanym, wzmocnionym ładunkiem, który jest zdolny wytworzyć odpowiednio wysokie ciśnienie. W HSW wykonujemy autofretaż metodą ciśnieniową na specjalnym stanowisku, wyposażonym w zasilacz hydrauliczny pozwalający uzyskać ciśnienie do 1000 MPa (10 tys. barów) wraz z oprzyrządowaniem technologicznym i aparaturą kontrolno-pomiarową do monitorowania procesu.
 
Jakie komponenty będą budowane w nowej, unowocześnionej i zmodernizowanej lufowni?
Obecnie w lufowni wykonywane są lufy do moździerzy holowanych M98 i M120 oraz moździerzy samobieżnych M120 do kompanijnych modułów ogniowych „Rak”. W kolejnym etapie zostanie uruchomiona produkcja lufy 155 mm do armatohaubicy „Krab”. Obecnie zostało zakończone wdrożenie technologii wykonania tej lufy. Po zakończeniu projektu armatohaubicy „Kryl” planowana jest produkcja lufy 155 mm do tego sprzętu (jest to lekka armatohaubica na podwoziu kołowym). Posiadamy także zdolności do produkcji (w razie takiego zainteresowania) luf do armat kaliber 30 mm (stosowana w Zdalnie Sterowanym Systemie Wieżowym ZSSW-30), kaliber 35 mm (armata KDA), kaliber 105 mm (lufy stosowane w niszczycielach czołgów) oraz luf czołgowych kaliber 120 mm.  
 
Kiedy można spodziewać się finalizacji produkcji pierwszych komponentów dla polskiej armii, wytworzonych w unowocześnionej lufowni?
Pierwsze lufy zostały wdrożone do produkcji w 2016 r., po podpisaniu umowy na dostawy KMO moździerzy samobieżnych „Rak” i są na bieżąco produkowane dla kolejnych modułów. Od 2016 r. produkowane są także lufy do moździerzy holowanych M98 i M120 w ramach wykonywanych remontów tych moździerzy i dostaw części zamiennych. Obecnie zostało zakończone wdrożenie lufy testowej kaliber 155 mm do armatohaubicy „Krab”. Przeprowadzenie testów planowane jest do końca lipca, co pozwoli uruchomić seryjną produkcję tych luf dla potrzeb realizacji umowy na dostawę dywizjonowych modułów ogniowych „Regina”.
 
Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z PGZ S.A.
Autor: