Cykl edukacyjny „Finansowe vademecum”

W jutrzejszej „Gazecie Polskiej Codziennie” 10. odsłona cyklu, dotycząca oferty PKO Banku Polskiego dla klientów indywidualnych. Materiał o szerokim walorze edukacyjnym został przygotowany przez redakcję we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

W tym odcinku informujemy o ofercie PKO Banku Polskiego skierowanej do klientów rozważających zakup mieszkania. Przedstawiamy niezwykle elastyczną i atrakcyjną ofertę kredytów, które mogą być udzielone nie tylko na zakup mieszkania, ale również na remont lub budowę domu.
W najbliższym wydaniu „Gazety Polskiej Codziennie” materiał pt. „Pierwsze kroki z kredytem hipotecznym”. Polecamy!

Kredyty na mieszkanie
KREDYT WŁASNY KĄT HIPOTECZNY

Kredyt nagrodzony po raz 6 w rankingu Złoty Bankier. Jego cechy to: negocjowane warunki cenowe, okres kredytowania do 35 lat, wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty w roku, finansowanie do 90 proc. wartości nieruchomości, możliwość karencji, czyli zawieszania spłaty kapitału nawet do 36 miesięcy, brak wymogu odpisu z księgi wieczystej dla nieruchomości wpisanych w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, spłata w ratach równych lub malejących, z możliwością zmiany formuły. Kredyt Własny Kąt Hipoteczny to również możliwość sfinansowania większości celów mieszkaniowych oraz łączenia celów.

KREDYT HIPOTECZNY MDM
Kredyt przeznaczony dla osób do 35. roku życia, w związku małżeńskim, dla singli i osób samotnie wychowujących dzieci, które kupują pierwsze mieszkanie, dom lub pokrywają koszt wkładu budowlanego w spółdzielniach mieszkaniowych. Ograniczenia związane z wiekiem oraz zakupem pierwszego mieszkania nie dotyczą osób wychowujących co najmniej 3 dzieci.  Jego cechy to: 0 zł prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu (w przypadku spłaty środkami pochodzącymi z dodatkowego wsparcia), finansowanie do 90 proc. wartości nieruchomości, okres kredytowania od 15 do 35 lat, możliwość karencji nawet do 36 miesięcy, spłata w ratach równych lub malejących.

POŻYCZKA HIPOTECZNA
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka na nieruchomości będącej własnością pożyczkobiorcy bądź osoby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Udzielenie pożyczki hipotecznej zależy m.in. od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Pożyczka udzielana jest na dowolny cel (niezwiązany z działalnością gospodarczą).

Więcej na portalu edukacji ekonomicznej www.bankomania.pkobp.pl

Partnerem wydania cyklu Finansowe Vademecum jest PKO Bank Polski.
Patronem medialnym cyklu jest niezalezna.pl oraz "Gazeta Polska"