Służymy polskiej gospodarce. O planach banku i perspektywach dla Polski

Nie planujemy ewentualnych przejęć innych podmiotów, ale ich nie wykluczamy – ze Zbigniewem Jagiełło, prezesem PKO BP, rozmawia Maciej Pawlak.

W ostatnich dniach kierowany przez Pana bank współorganizował emisję polskich euroobligacji skarbowych na łączną sumę 1,5 mld euro, przy czym popyt na te papiery był znacznie większy – wyniósł 2,5 mld euro. Skąd tak duża popularność naszych obligacji?
Na międzynarodowym rynku finansowym pozycja Polski jako emitenta obligacji jest dobrze postrzegana. W ubiegłym roku mieliśmy wzrost gospodarczy 2,8 proc. PKB. Na tle innych krajów europejskich byliśmy jedną z najszybciej rosnących gospodarek. Jak
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: