Niski pokłon dla Premier Beaty Szydło

Zdrowy na ciele i umyśle obywatel zawsze i wszędzie powinien mieć krytyczny stosunek do władzy, bo władza nie jest od tego, aby ją wielbić, ale od tego, by wypełniać święte obowiązki wobec narodu. Nie szkodzi, że krytykowanie władzy jest wygodne i przyjemne, dostarcza wielu emocji i sprawia satysfakcję. W żadnym razie nie należy, co do zasady, z krytykowania władzy rezygnować. Istnieją jednak wyjątki, kiedy obywatel nie tylko nie powinien, ale też nie ma prawa atakować władzy. Z całą pewnością do takich okoliczności nadzwyczajnych należy uczciwe dbanie o interes narodowy.

Na szczycie w Brukseli Premier Beata Szydło reprezentowała Polskę w taki sposób, który
[pozostało do przeczytania 52% tekstu]
Dostęp do artykułów: