Obronność \ Polska zbrojeniówka sięga po naukowy potencjał - Wystrzelą innowacje

Rok 2017 zapowiada się bardzo pracowicie dla naukowców i inżynierów, zatrudnionych w przemyśle obronnym. Polska Grupa Zbrojeniowa na początku stycznia uruchomiła kolejną placówkę badawczo-rozwojową, tym razem przy skarżyskiej spółce rakietowej Mesko S.A.

W roku 2017 będziemy rozwijać sektor innowacji i nowych technologii, jaki funkcjonuje w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Stawiamy na współpracę ze światem polskiej nauki. Nie ograniczamy się tylko do technicznych uczelni wojskowych, ale otwieramy drzwi zbrojeniówki przed politechnikami i uniwersytetami cywilnymi. Na przykład w październiku ubiegłego roku nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Warszawską. Kooperacja ta dotyczy studiów doktoranckich w zakresie technik rakietowych i kosmicznych – mówi Arkadiusz Siwko, prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Przemysł i nauka
Podpisana w październiku umowa pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową i Politechniką Warszawską dotyczy uruchomienia na PW interdyscyplinarnych studiów doktoranckich. Celem tego przedsięwzięcia jest wykształcenie specjalistów, którzy następnie dołączą do pracowników polskiego sektora obronnego i swoim potencjałem intelektualnym wesprą programy rakietowe i satelitarne. Polska Grupa Zbrojeniowa wsparła to przedsięwzięcie kwotą 400 tys. zł.

– Dokonania naukowe Politechniki Warszawskiej w zakresie technik zbrojeniowych oraz zwiększających bezpieczeństwo w wybranych aspektach osiągają poziom światowy. Podpisanie umowy to efekt co najmniej kilku lat pracy oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Politechniką Warszawską i przemysłem zbrojeniowym. Jestem usatysfakcjonowany, że kooperacja ta z czasem będzie obejmowała kolejne dziedziny i przyczyni się do rozwoju środowisk naukowych oraz zdecydowanie wpłynie na podniesienie zdolności technologicznych polskiego przemysłu – po podpisaniu umowy podkreślił rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Rakietowe innowacje
Z kolei już w 2017 r. w spółce Mesko, która specjalizuje się w produkcji amunicji i rakiet, uruchomione zostało Centrum Innowacji i Wdrożeń Grupy Amunicyjno-Rakietowej, czyli spółek, które działają w tej dziedzinie. To istotne wzmocnienie potencjału Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do której należy skarżyskie Mesko. Do komitetu ekspertów placówki zostali zaproszeni naukowcy z Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

– Centrum Innowacji i Wdrożeń w skarżyskiej spółce będzie służyć przede wszystkim zakładom wchodzącym w skład Grupy Amunicyjno-Rakietowej, ale również całej Polskiej Grupie Zbrojeniowej. To przykład placówki, która jest platformą umożliwiającą koordynację wspólnych działań przedstawicieli świata przemysłu i nauki. Dążymy do zacieśnienia współpracy pomiędzy tymi środowiskami. To droga do uzyskania innowacyjnych technologii przy wykorzystaniu polskiej myśli technologicznej – podkreśla Arkadiusz Siwko, szef PGZ.

W skarżyskim centrum innowacji będą realizowane projekty związane z programami modernizacyjnymi dla polskiego wojska. Przed Centrum Innowacji i Wdrożeń w skarżyskim Mesko stoją ambitne zadania, m.in. współtworzenie planów rozwoju amunicji i rakiet, prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, unowocześnienie zaplecza badawczego, rozwijanie współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym oraz pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry.

Nowe technologie priorytetem
Polska Grupa Zbrojeniowa współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce. Narodowy koncern obronny ma podpisane listy intencyjne oraz porozumienia o współpracy także z Akademią Sztuki Wojennej (dawną Akademią Obrony Narodowej) oraz Wojskową Akademią Techniczną. W najbliższym czasie Polska Grupa Zbrojeniowa rozpocznie kooperację na rzecz rozwoju technologii w przemyśle obronnym ze świętokrzyskimi, poznańskimi oraz pomorskimi środowiskami naukowymi.

Również poszczególne spółki zależne Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. stale współpracują z uniwersytetami, politechnikami oraz ośrodkami badawczo-naukowymi. Przykładem tego rodzaju współpracy jest kooperacja pomiędzy Mesko S.A., Telesystem-Mesko Sp. z o.o. oraz Wojskową Akademią Techniczną. Wymienione podmioty, kooperując w ramach konsorcjum, prowadziły prace nad przenośnym przeciwlotniczym zestawem rakietowym „Piorun”, który podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP. Umowa na zakup zestawów „Piorun” została podpisana w grudniu ub.r. Jej wartość to niemal miliard złotych. Zestawy rakietowe trafią na użytek wojsk operacyjnych oraz obrony terytorialnej.

– Rozwój innowacji i nowych technologii to jedno z podstawowych zadań, jakie przed Polską Grupą Zbrojeniową postawił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz – mówi Arkadiusz Siwko, prezes zarządu PGZ. – Dążymy do tego, żeby przy naszych zakładach, które są rozlokowane w wielu miejscach w kraju, powstało więcej takich centrów. W najbliższej przyszłości w Radomiu zlokalizujemy Centrum Innowacyjności i Nowych Technologii dla całej Grupy Kapitałowej PGZ. Będzie to placówka koncentrująca wysiłki intelektualne na rzecz bezpieczeństwa Polski – podkreśla Arkadiusz Siwko, szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Artykuł przygotowany przez redakcję przy współpracy z PGZ S.A.
Autor: